‘ChatGPT4 kan beeld, video en muziek genereren en komt er volgende week aan’

‘ChatGPT4 kan beeld, video en muziek genereren en komt er volgende week aan’

Het einde van de (creative) mensheid zoals we die nu kennen komt steeds dichterbij 😉

Integendeel. Wat jij zegt geldt voor werk van mensen die nieuw zijn met creatieve software. Vroeger toen “Poser” nog een bekend stuk software was werden dit soort uitspraken ook aan de lopende band (pun intended) gedaan.

Geef je dit soort software aan experts (wat die hiervoor genoemde nieuwe mensen uiteindelijk ook kunnen worden ;)) dan krijg je juist een flinke boost in werksnelheid met lagere kosten, zoals onderstaande alvast laat zien als preview van wat gaat komen. Als ik het me goed herinner maken ze ook hun eigen models voor in dit geval Stable Diffusion.

En het resultaat:
https://youtu.be/GVT3WUa-48Y

Zo’n animatie van 7.5 minuut kostte tot nu minstens 75k – 100k en waarschijnlijk meer. Dat kan nu voor maximaal de helft van dat bedrag (dit is een conservatieve inschatting) en bijbehorende werktijd. Dat is best revolutionair te noemen.

[Reactie gewijzigd door Stukfruit op 11 maart 2023 12:53]

Precies dit is het probleem juist…
Op onderstaand (lang) relaas zal ik wel negatief commentaar krijgen… het zij zo.

Opvallend genoeg gaat de discussie rondom AI-tools voor het genereren van beeld, geluid en tekst meestal over de technische kant of ethisch-morele kant. Mens-gemaakt versus machine-gemaakt of een systeem hetzelfde kan of doet als een mens of iets plagiaat genoemd kan worden of niet en of je bestaande afbeeldingen mag verzamelen om een AI model mee te trainen (wat nu al te laat is). Dat soort discussies.
Maar de frustraties gaan eigenlijk om een simpel maatschappelijk probleem: inkomstenderving.

Met een brede inzet van genererende AI-tools gaan veel mensen inkomsten verliezen en worden deze inkomsten verlegd naar een heel select deel van de beroepsbevolking en een beperkt aantal bedrijven. Om een voorbeeld te noemen: Artstation weet natuurlijk allang dat de site wordt gescraped voor het trainen van AI-modellen. Artstation is van Epic Games en zij investeren al enorm in AI voor games. Zij vinden deze ontwikkeling helemaal prima en het zal een enorme kostenbesparing zijn om het maken van concept/game art te automatiseren. Het is een ‘winner-takes-all’ mentaliteit die zal leiden tot een nog grotere scheefgroei in de maatschappij, maar dat zal de aandeelhouders van deze bedrijven weinig interesseren.
En wat gaat gebeuren met de -hele keten- in die markten? Gaan kunstenaars of musici bijvoorbeeld nog betalen voor tools van Adobe of Ableton of wordt het GPT4 en …?

Het gaat hier overigens niet alleen over illustratoren, concepttekenaars of game artists. Het gaat ook over 3d modellers, schrijvers, musici en (uiteindelijk) technische developers en engineers. “Program or be programmed,” zoals Douglas Rushkoff waarschuwde, maar ook code schrijven zal steeds meer geautomatiseerd worden, zoals iedere Tweaker weet. Uiteindelijk zal het een substantieel deel van de bevolking worden. Ironisch hoe alle deelnemers aan dit soort platforms bijdragen aan hun eigen ondergang.

Een veel gebezigde drogreden is dat men ‘de technologische ontwikkelingen’ toch niet tegenhoudt. Dat is pertinente onzin. Wereldwijd bestaat al veel wetgeving of is men bezig met wetgeving die bepaalde technologische ontwikkelingen wel degelijk tegenhoudt of indamt, van het klonen van mensen tot het verbieden van de inzet van chemische wapens. Ook voor andere AI toepassingen zou wetgeving in het leven geroepen moeten worden, al was het alleen maar vanwege het bovenstaande derde punt. Met deepfakes is men al bezig.

Met deze generatieve DL tools is men pas serieus ongeveer een jaar of 10 bezig. En kijk waar we staan. AI-tools gaan sneller dan de meeste mensen denken veel werk overbodig maken en over de gevolgen zou iedereen moeten nadenken. De maatschappij als geheel zal wel meebewegen, zoals dat altijd is gebeurd bij nieuwe ontwikkelingen. Maar op individueler niveau zullen het kleine drama’s worden waarvoor ook ik (als rasechte techneut) in ieder geval de ogen niet wil sluiten.

[Reactie gewijzigd door TweakerTom op 11 maart 2023 13:42]

Op lange termijn (50 jaar+) zal de wereld (moeten) evolueren naar een systeem waar werken-voor-geld plaats maakt voor iets als een basisinkomen. Het is maar een kwestie van tijd voor technologie het overgrote deel van het werk dat vandaag bestaat, wereldwijd, overbodig zal maken, en er enkel nog een kleine groep experts nodig zal zijn om de technologie op de been te houden.

In zo’n wereld wordt het kapitalisme zoals we dat vandaag kennen onhoudbaar omdat – zoals je aangeeft – wat nog bestaat aan bedrijven en diegene die er werken een veel te beperkte groep worden. En zo zal de wereld overgaan naar een ander systeem dat geen kapitalisme meer kan en zal zijn.

In die zin is technologische vooruitgang goed, maar in de overgangsperiode zal het inderdaad niet altijd fijn zijn.

Strikt genomen ‘moet’ dat niet. We zitten nu namelijk ook al in eens situatie waarvan je zou kunnen zeggen dat de grote corporate bedrijven ondertussen op het punt zitten dat ze hun winsten ‘moeten’ delen met de rest van de mensen. Dat is echter niet het geval; loonkosten, kostprijs en verkoopprijs staan los van elkaar en worden los van elkaar geoptimaliseerd. De winst die daaruit voortkomt vloeit weg naar de eigenaren of aandeelhouders.

Ondanks dat het zondermeer negatieve gevolgen voor de maatschappij zal hebben als dat niet gebeurt zie ik niet in waarom in de toekomst men ineens wel ineens bereid zou zijn eerlijker te delen. En ik ben bang dat ik in dit opzicht ook domweg geen lichtpuntjes zie. Wat ik wel denk is dat dit ook weer nieuwe banen zal scheppen want AI is absoluut geen universeel toverstafje. In dat opzicht is het gewoon een verdere iteratie van automatisering.. maar dat helpt dan nog steeds bepaald niet mee om een tweedeling in de maatschappij tegen te gaan.

Ondanks dat het zondermeer negatieve gevolgen voor de maatschappij zal hebben als dat niet gebeurt zie ik niet in waarom in de toekomst men ineens wel ineens bereid zou zijn eerlijker te delen. En ik ben bang dat ik in dit opzicht ook domweg geen lichtpuntjes zie. Wat ik wel denk is dat dit ook weer nieuwe banen zal scheppen want AI is absoluut geen universeel toverstafje. In dat opzicht is het gewoon een verdere iteratie van automatisering.. maar dat helpt dan nog steeds bepaald niet mee om een tweedeling in de maatschappij tegen te gaan.

Maar valt dat niet wettelijk af te dwingen?

Wetten zijn er niet alleen voor consumenten, een groot deel van de wetten zijn er puur om bedrijven te beschermen. Dit is helaas noodzakelijk aangezien je als land/natie je bedrijven zo veel mogelijk moet ondersteunen wil je ze de beste kansen geven op de globaal market. Als bijv. de EU bedrijven zou dwingen om minder AI te gebruiken, dan zouden ze EU bedrijven een oneerlijke concurrentie positie geven ten opzichte “vrijere” landen.

Er is een enorme economische drive voor het ontwikkelen van AI, en dit is oprecht iets wat mij bang maakt. Zoals hierboven al is gezegd, de winst die deze models extra opleveren zal niet eerlijk verdeeld zijn over mensen.

Best case scenario is dat we er met z’n alle op vooruit gaan, maar bedrijven relatief meer.

Worst case, normale mensen gaan er enorm op achteruit, en bedrijven er op vooruit.

Beide scenario’s zijn niet geweldig…

Wettelijk afdwingen kan door al dan niet democratisch gekozen regeringen.

Maar wat als deze regeringen allang onder sterke invloed staan van de lobbyisten van de allerrijksten? Kuch VVD Kuch.

Ca 57,4% van de wereldbevolking heeft vandaag een betaalde job, dat betekent 4,6 miljard van de 8 miljard. Dat is niks vergeleken met een situatie waar – pakweg – 10% van de wereldbevolking nog een betaalde job heeft. Het is ondenkbaar dat dat te handhaven zou zijn onder het huidige systeem, alleen al om het feit dat je dan als elite geen afzetmarkt meer hebt.

Maar goed, het is schier onmogelijk zo ver in de toekomst te kijken en alle variabelen mee te nemen. Van één ding ben ik wel zeker: als de mensheid er niet in slaagt zich aan te passen aan wijzigende omstandigheden dan zal ze verdwijnen, en daar heeft de elite, hoe klein, rijk, machtig en hebzuchtig ook, geen belang bij. En dat is in de geschiedenis al vaak een krachtige motivator voor verandering gebleken.

[Reactie gewijzigd door TheBlackbird op 12 maart 2023 10:34]

De eigenaren ofwel aandeelhouders van grote bedrijven, dat zijn jij en ik.

Onze pensioenfondsen zijn grote institutionele beleggers die namens ons beleggen. De rente van onze spaarrekening wordt daar ook mee betaald.

We gaan naar een revival van de arbeidersklasse !
Het neerkijken op handarbeid is al aan het keren maar de echte omkeer zal er volgens mij zeker komen.
Welke robot gaat een gebouw renoveren?
Of een nieuwe kraan installeren?

gebouwen worden nu al 3D geprint. Waarom zou je dat renoveren als je na de gezegde levensduur – 30 jaar? – kan afbreken en opnieuw printen?

zitten in die gebouwen ook meteen:
– ramen
– deuren
– alle leidingen / afvoeren
– is het huis geschilderd
– is het gestucd
– zijn er vloeren en plafonds
– enz enz

Het antwoord op al die vragen is nee.
Er wordt alleen een schil geprint en verder niets. Niet eens een dak.

Dus nee, gebouwen worden zeer zeker niet zomaar geprint. ;)

Alles wat je noemt kunnen robots binnenkort ook. Daar twijfel ik geen moment aan.

NU is het antwoord op die vragen ‘nee’.
Tot enkele jaren geleden was het antwoord op het ‘zetten’ van het gebouw ook ‘nee’. Nu is dat ‘ja’. Hoe langt duurt dat nog voor ook andere ‘nee’ een ‘ja’ wordt?

En uiteraard is dat iets wat geleidelijk aan gaat. We praten opnieuw over je lijstje over 10, 20, 30, 40 en 50 jaar.

Zeer correcte analyse van MichaelB74
Wou u nog wijzen op de duurzaamheid van u geprint huis.
Gaat we werkelijk naar een wereld waar we om de 30 jaar alles opnieuw mogen doen?
Mijn huidig huis + 100j oud
Is structureel niets mis mee.
Zijn al 4 generaties in opgegroeid.
Mail me even als ze +100 j meegaan .
1renovatieproject was voldoende voor mij .

‘structureel niks mis mee’, behalve dat 100 jaar oude huizen in de regel vaak slechte isolatie, brakke elektra en lekkende pijpen hebben.

Natuurlijk kun je dit (grotendeels) verhelpen, maar er valt best een case te maken dat het gewoon efficiënter is om gewoon vaan meet af aan huizen te bouwen met een 30(?) jaar levensduur en dat proces (inclusief recycling) te optimaliseren.

Natuurlijk kun je dit (grotendeels) verhelpen, maar er valt best een case te maken dat het gewoon efficiënter is om gewoon vaan meet af aan huizen te bouwen met een 30(?) jaar levensduur en dat proces (inclusief recycling) te optimaliseren.

Inderdaad, er wordt dus gepleit voor een wegwerpmaatschappij.

Naast dat wat @Yucon al zegt, hoe kom je er überhaupt bij dat zulke grote hoeveelheden werk zo ‘enkel/voornamelijk tech-afhankelijk’ zouden worden over 50+ jaar dat de meerderheid van de mensen daardoor dan geen werk meer zou hebben?

Precies dat roept men al zo ongeveer sinds de start van de industriële revolutie (+/- 1750), we zijn inmiddels 273 jaar verder hé… ;)

50 jaar is wat optimistisch, maar daar zal dat proces al goed begonnen zijn. Dat zie je nu al gebeuren door bvb warenhuizen waar geen kassa’s of kassapersoneel meer nodig is omdat een camerasysteem met AI detecteert wat je in je winkelmand legt. Of Airbus die bezig is met een volledig autonoom systeem voor z’n vliegtuigen te ontwikkelen wat op termijn piloten overbodig zal maken. Of kernfusie die een einde zal maken aan het energieprobleem.

Maar dat is slechts het begin. Technologie zal op termijn zo krachtig worden dat het ook steeds meer redeneertaken zal overnemen: van complexe assemblatie op productielijnen, tot diagnostiseren en repareren van problemen after-market, tot medische toepassingen als AI-gestuurde chirurgie. De basistechnologie hiervoor bestaat al, maar tel daar 50 jaar vooruitgang bij en je krijgt exponentiële verbeteringen.

Op veel langere termijn, 100-200 jaar, krijgen we wellicht technologie zoals replicators uit Star Trek waarmee levensmiddelen te maken zijn uit een voorraad basismoleculen. Of een soort 3D-printers die om het even welk materiaal kunnen maken, gecombineerd met geavanceerde AI om te komen tot bvb een autonome constructie-industrie. Je blijft dan enkel nog over met een hele kleine groep experten die die technologie in stand houdt en verder verbetert, tot zelfs dat misschien niet meer nodig zal zijn als we op het punt van superintelligentie raken met AI.

We denken – begrijpelijkerwijs – veel te vaak vanuit onze wereld vandaag: gaan werken, loon, omzet, winst, aandeelhouders, met technologie die er momenteel is, maar dat hele systeem bestaat slechts bij gratie van schaarste. Eens technologie autonoom en zelfreparerend om het even welk materiaal kan maken verdwijnt daarmee schaarste en per definitie ook kapitalisme.

Er vallen uiteraard veel kanttekeningen te maken: gaan we überhaubt 100-200 jaar verder raken gezien problemen als de klimaatkwestie en de eeuwige geopolitieke machtsstrijd. Maar als het louter van technologie afhangt ben ik overtuigd van mijn visie hieromtrent. Het zal enkel niet meer voor deze generatie zijn helaas :)

[Reactie gewijzigd door TheBlackbird op 12 maart 2023 15:45]

Geschiedenis blijkt telkens een veel belangrijkere ‘richting-wijzer’ dan allerlei wilde voorspellingen, gemiddeld is bijna alle verandering over tijd veel langzamer gegaan dan voorspellingen over die veranderingen wilden doen geloven. Orwell’s ‘1984(-achtige toestanden)’, geschreven in de periode 1946-1948, is misschien nu net gestart, +/- 40 jaar later, dus ongeveer 2 keer zo lang. En dat was dan een ‘relatief korte termijn voorspelling’…
Heeft ook nogal sterk te maken met het feit dat de mens(heid) altijd denkt heel snel te (kunnen) veranderen/aanpassen, maar dit genetisch, psychisch en anderszins nauwelijks blijkt te kunnen.

Wauw , dus men hoeft zich dan niet meer 50 jaar kapot te werken om te leven , ik hoop dan dat het gezinsleven terug komt 🙏😇
En de glimlach op de gezichten van de mensen

Op onderstaand (lang) relaas zal ik wel negatief commentaar krijgen… het zij zo.

Nee hoor, vanuit de context van iemand die ouder wordt en steeds minder tijd heeft is het te begrijpen.

Maar op individueler niveau zullen het kleine drama’s worden waarvoor ook ik (als rasechte techneut) in ieder geval de ogen niet wil sluiten.

Als dit je zorgen geeft dat er banen verloren gaan, dan kijk je er imho op het verkeerde niveau (van inzet) naar.

Je geeft dit zelf bv. aan door te spreken over het klonen van mensen en de inzet van chemische wapens, terwijl dat doorgaans niet het dagelijkse tijdverdrijf van de gemiddelde individueel is waarover je spreekt.

Dat code uiteindelijk weggeautomatiseerd gaat worden is een gegeven. Wie gaat de robots vertellen wat ze moeten doen?

In de zorg hebben we überhaupt te weinig mensen om het werk te doen wat nu moet worden gedaan. Ik hoop van harte dat er wat handige dingen worden bedacht die ons als dokters, verpleegkundigen en verzorgenden iets hulp bieden.

Op dit moment werken we nog steeds zoals in de 19e eeuw: een patiënt gaat naar de dokter, de dokter vraagt wat de klachten zijn, zet zo nodig onderzoek in. Waarom niet alvast van tevoren wat AI assisted voorwerk? Op dit moment moet ik handmatig van alles intypen (inclusief alle fouten die daar in kunnen sluipen) en administreren. Terwijl AI heel eenvoudig mijn declaratie-administratie voor het ziekenhuis zou kunnen doen (“registratie aan de bron”). En terwijl de patiënt niet eens in het hele proces betrokken wordt tot het eerste contact.

Dus als er een beetje AI voorhanden is: graag! Zou mijn werk een stuk eenvoudiger en beter maken.

Elke vak, beroep, software of dan je ook noemt heeft ook iets vervangen, alsof tekenen door Photoshop is uitgevonden. De tekentafel industrie is ook omgelegd door AutoCAD, Photoshop heeft ook zeker een aantal andere industrieën beëindigd.

Dat heet voortgang, zo gaat het sinds de begin van de mensheid.

Dit is een slechte vergelijking.
In die gevallen moest je nog steeds een gelijk aantal personen aannemen om de nodige zaken te doen. Het versnelde het werk vooral in plaats van het te vervangen (in plaats van gommen gewoon CTRL+Z, meer controle met layers, geen kans dat het papier scheurde etc etc).
Met A.I. wordt dit geautomatiseerd, in plaats van dat de persoon die op papier tekende dit moest her-aanleren in Photoshop tekent nu de computer volledig automatisch, humans need not apply.

En zoals @TweakerTom aanhaalde dit komt voor een groot deel door diefstal.
Veel van die “A.I.”s zijn getrained via data gescraped van websites zonder compensatie aan de kunstenaar of zelf de website die het host. In plaats van enkel de technische vooruitgang zouden we dan ook misschien de morele vooruitgang moeten maken dat dit natuurlijk niet kan, deze tools kunnen nog een nut hebben waarbij kunstenaars het model trainen met hun eigen werk en zo sneller nieuw werk kunnen generen, maar technishce vooruitgang is geen excuus om moreel achteruit te gaan, na het gebruik van nucleaire wapens hebben landen ook een akkoord gemaakt rond hun gebruik.

Het is al gebeurd bij bijvoorbeeld Greg Rutowski die zijn eigen werk niet meer online kan terug vinden omdat modellen zonder toestemming getrained zijn geweest met zijn werk en nu veel mensen “a.i. generated art” uploaden met zijn naam erin.

Nee autocad en consorten deden wat diverse tekenaars eerst deden. Nu bediend door 1 persoon met opbrengst voor drie.
Met de komst van nieuwe technologie ontstaan nieuwe vragen en nieuwe ontwikkelingen en nieuwe beroepen. Jouw angst klinkt al sinds de industriële revolutie en waarschijnlijk al sinds de Dawn of men.

Helemaal eens. Tot nu toe is elke vernieuwing of vergroting van arbeidsproductiviteit altijd samengegaan met een samenleving die steeds meer wil. Doordat we steeds meer willen komen er ook steeds nieuwe vormen van werk.
Mensen willen niet stil zitten, willen zich nuttig maken. Als AI een deel van ons werk over neemt gaan we ons druk maken over zaken waar we nu geen tijd voor hebben en creëert dat weer nieuw werk.

Zo denk ik er ook over. Computers dienen om taken te automatiseren. AI is gewoon een volgende stap zoals we er al velen hebben gehad.

Met een typemachine kon je bijvoorbeeld een tekst eerst verschillende keren (laten) uitschrijven, nalezen en typen tot het gewenste resultaat er was. De tekstverwerker heeft voor een grote vooruitgang gezorgd.

Je kon die tekst in een enveloppe met postzegel en adres steken om op te sturen naar de andere kant van de wereld. Later kon je de telefoonlijn gebruiken om je tekst te versturen (fax) en daarna was er e-mail.

Nog altijd slechte vergelijking, autocad was een tool van die tekenaars in kwestie, je kon je tekenaars niet ontslaan en enkel autocad installeren en als er problemen waren de support van autocad bellen. Als je echt een vergelijking nodig hebt: auto assemblages, effectief werk doen door machines die praktisch volledig autonoom zijn. Er zit nog steeds iemand boven die ze configureerd net zoals er iemand was die de werkers begeleide maar de werkers zijn in sommige instanties volledig weg van de fabriek.

En dat heeft weer niks te maken met nog eens het feit dat die machine learning algoritmes draaien op gestolen data, we hebben ook Facebook en Google nieuwe wetten opgelegd rond data en deze M.L. algoritmes stelen zelf zonder dat de artiesten in kwestie gebruik maken van hun services. Muziek services zoals Spotify en iTunes compenseren ook de artiesten waarvan ze de muziek aanbieden.

Betekent vooruitgang en nieuwe ontwikkelingen dat de developers even data/het werk mogen gaan stelen zonder toesteming en/of compensatie van/aan de artiesten die dat geleverd hebben? Dat is een discussie die nu gevoerd wordt sinds er nog geen 1:1 historisch equivalent was. Het dichtste dat we hebben is copyright en trademarking en in beide gevallen kan je zeggen dat die algoritme bedrijven in fout zijn. Ze gebruiken gecopyrighte beelden voor training en geven dan betere output aan de hand van de artiest zijn naam wat als een trademark beschouwd kan worden.

Dit is ook waarschijnlijk nog eens in strijd met de GDPR consent/toestemming regels gezien veel van de data in de datasets voor die machine learning algoritmes gescraped is. Europese artiesten hun naam zou dus geen effect mogen hebben op de image generatie, maar zoals ik hiervoor gedeeld heb is dat al zeker niet het geval.

Het feit is en dit kan niemand tegenspreken: zonder de artiesten hun werk zouden die algoritmes veel slechter werk leveren. Ze hebben een data set nodig om getrained te worden en hoe en waar die data vandaan komt is een belangrijk aspect van de hele zaak.
Het process zou moeten werken op een ethische manier, de bedrijven achter die algoritmes compenseren de artiesten voor hun werk indien nodig en vragen sowieso eerst toestemming zo niet dan komen ze ook niet in de training data.

Het probleem is dus niet de technologie of de vooruitgang maar vooral hoe. En in de voorbije jaren zijn er ook tal van voorbeelden waar we wetten en restricties opbouwde rond nieuwe technologie zodat bedrijven niet via machtsmisbruik de competitie kan ondermijnen. In dit geval van duidelijk data diefstal om het product te bouwen zou dat ook niet mogen.

Is het denkbaar dat hier (ook) iets voor wordt gebonden, als tegenreactie, zoals we nu bijv Spotify kennen? Het laatste dat mij bijstaat is dat nog nooit zoveel omzet in de muziek industrie is gehaald dan nu [na een dip]. Dit terwijl de angst bestond dat artiesten geen ruimte meer zouden krijgen om een inkomen te creëren enz.

Spotify is weer anders in zijn werking.
De artiest opt-in op Spotify en Spotify compenseerd de artiest hiervoor al is er nog een discussie rondom of het voldoende is.

Maar dit is niet het geval bij de M.L. algoritmes op dit moment, ze nemen data van bestaande artiesten zonder toestemming of compensatie en dan kan iemand die artiest zijn naam gebruiken tijdens de generatie om zo een output te krijgen die overeenstemt met wat de artiest zou maken.

In beide gevallen zijn ze enorm afhankelijk van de artiesten, maar Spotify compenseert de artiesten effectief en zowat alle M.L. algoritmes doen dit niet ook al zijn ze zwaar afhankelijk van de artiesten hun werk.

Van wat ik her en der lees ontvangen de artiesten een stuk minder door de verkoop/streaming tov de pre Spotiy periode.
Dit verlies aan inkomen proberen ze deels op te vangen door de prijs van concertkaartjes omhoog te gooien.

Totaal offtopic trouwens

Dit is helemaal waar. Ik weet nog goed toen ik tientallen computers plaatste in een architectenbureau. Alle tekentafels gingen letterlijk het raam uit (de container in). De meeste mensen waren blij dat ze digitaal gingen.

Er was daar een tekenaar die vanuit de losse hand een perfecte cirkel kon tekenen. Maar nu… nu kon de stagiaire dat ook met letterlijk twee klikken in autocad. Ik weet nog goed hoeveel medelijden ik had met die oude man. Hij was ook te oud voor de computer die hij kreeg. Hij kon amper de muis bedienen.

Erg triest allemaal maar het is simpelweg vooruitgang. Niets zo onvermijdelijk dan dat, helaas.

Zo’n AI engine wordt getraind met bestaande data. En zal dus altijd iets produceren wat op zijn trainingsmateriaal lijkt. Ontwikkelingen in de kunst zijn altijd juist een reactie op bestaande stromingen geweest en zetten een nieuwe trend in.
Bovendien zijn de meeste ontwikkelingen in kunst het gevolg van technische vooruitgang: verre reizen brachten nieuw pigment, fotografie, enz.
Ik zie, kortom, AI als een zegen voor de kunstenaar.

Zou AI trainingsdata niet kunnen combineren?

[Reactie gewijzigd door Falcon op 12 maart 2023 08:14]

Dat is niet helemaal waar. Een AI is prima in staat op basis van historische data (het trainingsmodel) een volgende stap te nemen (extrapoleren). Als hij ziet dat kunst in de afgelopen jaren telkens een reactie op een reactie waren, zou hij de volgende reactie kunnen ‘verzinnen’.

Uiteindelijk zouden de kunstenaars die anders die volgende stap zouden nemen, ook niet tot die stap zijn gekomen zonder het besef van de eerdere stappen. Met andere woorden, een kunstenaar heeft ook een trainingsmodel van de eerdere kunststromen :)

Het is zeker een zegen voor de kunstenaar, tenzij ze bij voorbaat al boos worden en weigeren mee te gaan met de tijd.

Maar de frustraties gaan eigenlijk om een simpel maatschappelijk probleem: inkomstenderving.

De maatschappij als geheel zal wel meebewegen, zoals dat altijd is gebeurd bij nieuwe ontwikkelingen. Maar op individueler niveau zullen het kleine drama’s worden

Ik denk dat je dat wel continu hebt bij de meeste beroepsgroepen. Soms gaat het snel, binnen enkele jaren, soms gaat het om een paar decennia.

Als je doel is om inkomstenderving te voorkomen heb je wel een uitdaging, maar vooral om mensen om te scholen om met de nieuwe ontwikkelingen mee te gaan. Technologie tegenhouden om alleen inkomstenderving en persoonlijke dramas te voorkomen is denk ik niet de juiste keuze, maar je moet als maatschappij wel rekening houden met de invloed van nieuwe technologie.

Zo verwacht ik dat (kunst)opleidingen hier op in gaan springen om AI te integreren daar waar het van toepassing is.

We moeten dus niet “bang” zijn wat dit soort technologie gaat doen met inkomstenderving maar daar rekening mee houden en op een verantwoorde manier inzetten.

Een veel gebezigde drogreden is dat men ‘de technologische ontwikkelingen’ toch niet tegenhoudt. Dat is pertinente onzin. Wereldwijd bestaat al veel wetgeving of is men bezig met wetgeving die bepaalde technologische ontwikkelingen wel degelijk tegenhoudt of indamt, van het klonen van mensen tot het verbieden van de inzet van chemische wapens. Ook voor andere AI toepassingen zou wetgeving in het leven geroepen moeten worden, al was het alleen maar vanwege het bovenstaande derde punt. Met deepfakes is men al bezig.

Dat men wetgeving en regels maakt wil niet zeggen dat de technologie niet gewoon verder gaat . Er sinds het begin van de mensheid al zoveel pogingen gedaan en is nooit gelukt , kanalisatie kan wel maar dat is echt iets anders als tegenhouden.

Helmaal met je eens. En dan heb je de enorme impact, die er gaat zijn als kwaadwillenden of de wapenindustrie ermee aan de haal gaan, nog niet eens benoemd. En dat gaat zeer zeker gebeuren. Niemand heeft ook nog maar een flauw benul van wat ons te wachten staat. Zaken die teweeggebracht zijn door software als Photoshop, AutoCad e.d., die in de reacties op dit topic worden genoemd, zijn kinderspel vergeleken met de mogelijkheden van de huidige en toekomstige AI-tools. Deze ontwikkelingen zijn echt niet met wetgeving tegen te houden. Mensen die dat denken zijn wel heel erg naïef. Er zal bv. een enorme nieuwe (wapen)wedloop op gang komen van ongekende omvang.

Ja, maar naast nucleaire bommen kennen we nu ook elektriciteitscentrales die ca 10% van alle energie in de wereld genereren. Het gaat dus niet om de techniek, maar over de wijze van gebruik door mensen….

Dat begrijp ik. Maar helaas is het met dit soort ontwikkelingen zo, dat er altijd lieden zijn die het misbruiken, terwijl er juist ook zoveel goede dingen mee kunnen worden gedaan. En de slechteriken zijn ook heel dikwijls politici en ondernemers. Hoewel wellicht overdreven, doet me dit denken aan Skynet van de Terminator-franchise. En daarmee vergeleken is de gemiddelde ransomware-aanval maar kinderspel.

> Met een brede inzet van genererende AI-tools gaan veel mensen inkomsten verliezen en worden deze inkomsten verlegd naar een heel select deel van de beroepsbevolking en een beperkt aantal bedrijven

Dit is elke stap technologie. Bij elke stap word mens of dier op bepaalde dingen overbodig gemaakt. Zoals dat landbouw machines nu werk kunnen doen wat vroeger vele mensen vereistte.

Je hebt 2 keuzes in de wereld; meegaan of achterlopen.

Doei :)

Het probleem is niet zo zeer inkomstenderving maar herverdeling van inkomsten, met het risico dat door dit soort ontwikkelingen nog meer geld bij een nog kleinere groep terechtkomt. En dat terwijl we in totaliteit juist meer waarde creëren.

Dit probleem zal opgelost moeten worden, aangezien AI inderdaad een soort automatisering-in-het-kwadraat is.

Ik weet het niet, het zou ook kunnen zorgen voor inspiratie, andere perspectieven in ontwerp. Bovendien kan je finetuning doen wat je wil, maar lijkt het mij dat accentuatie of interpretatie nog steeds de menselijke factor is die niet snel zal verdwijnen. Het is net als CAD, maar dan AIAD -> “Artificial Intelligence Aided Design”, althans ik zie het meer die richting ingaan. Menselijk vernuft is toch een factor aan absoluut willekeur die gewoon niet na te bootsen is.

Ik begrijp uw punt maar je klinkt echt als iemand in 1960 die de computer en robots probeert te begrijpen.

Wat is er mis met automatisering? Waarom moet de mensheid persé elke regel code programmeren? Waarom zou AI dat niet kunnen doen?

Waarom moeten wij de aardappelen uit de grond halen? Waarom moeten wij een podcast inspreken? Waarom moeten wij de bestuurder zijn van een bus?

Werken om te werken is een heel raar idee.

Een veel gebezigde drogreden is dat men ‘de technologische ontwikkelingen’ toch niet tegenhoudt. Dat is pertinente onzin.

Onzin! Dus jij gaat met wetgeving AI tools tegenhouden? Wees maar zeker dat China en Rusland rustig voort doen. Bye bye Google, bye bye alles. Absurd idee.

[Reactie gewijzigd door Coolstart op 11 maart 2023 23:32]

Het moet niet, maar het waarom is vaak omdat we het leuk vinden. Een podcast maak je omdat je iets wil vertellen. Een buschauffeur heeft ook een sociale functie. Zelf aardappels uit de grond halen kan en gevoel van voldoening geven. Laat het werken om het werken maar vervangen worden door het werken omdat we het leuk vinden, win win situatie.
De juiste tools kunnen hier bij gaan helpen. Je hoeft inderdaad niet elke regel code te programmeren. Niet alles zelf te doen. Dingen die je kunnen helpen om nog meer plezier uit je werk te halen.
Fotografie heeft de schilderkunst niet vervangen, juist omdat het schilderen zelf een fijne bezigheid is. AI kan hier prima bij helpen en ondersteunen.
Je creativiteit is nu plots niet meer beperkt door je kunde om iets te creëren of je financiële middelen om een app, film of boek te maken van je concept.

Moet dat niet juist het doel zijn van de mensheid: dat AI ons werk gaat doen en onze dingen en ons voedsel maakt en wij alles gratis krijgen en geld afgeschaft kan worden? Altijd dat gedoe over inkomsten, daar gaat het uiteindelijk toch helemaal niet om.

Maar de frustraties gaan eigenlijk om een simpel maatschappelijk probleem: inkomstenderving.

Dat is slechts een kant van de discussie en het commentaar. Vele mensen zien in verregaande AI ook een bedreiging rond iets want op termijn ontwrichtende gevolgen kan hebben die we nu nog niet geheel overzien of welke nu met de huidige stand van AI wellicht nog niet mogelijk zijn. Inkomstenderving is in de ogen van deze mensen wellicht wel het minste probleem.

Sorry maar dit klinkt net als toen lopende band werk de ambachtslieden ging vervangen, en de automatisering door computers lage lonen banen overbodig zou maken.

Geloof me dat gebeurt niet, iemand moet iets moois en unieks maken met deze nieuwe tools en dat zullen jawel mensen met een creatief beroep zijn!

Daarnaast gebruik je als argumenten een hoop drogredenen; klonen van mensen en chemische wapens zijn kwesties met zware ethische vraagstukken.

Dit is dat niet, het is gewoon de zoveelste manier die we als mens hebben gevonden hebben om het leven makkelijker te maken ;)

Het grote probleem met AI nu is de aansprakelijkheid. Wie neemt verantwoordelijkheid voor de daden van een zwarte doos die beslissingen neemt op basis van een beslispatroon dat we niet kennen?

En ik denk zeker dat de eigenaren van de informatie die wordt doorgespit om teksten, beelden e.d. te creëren een goed punt hebben dat dit jatwerk is. Het is natuurlijk niet zo dat AI dit alleen als bron gebruikt, nee, AI gebruikt dit als de letterlijke bouwstenen voor het eigen werk, dat is toch echt wat anders dan kunstenaars die geïnspireerd zijn door andermans werk.

ja, er zullen huidige banen verloren gaan, en nieuwe banen zullen vrij komen. zelfde toen de de personal computer erin kwam. een hoop banen gingen of weg of veranderden, namelijk computer was een baan voor mensen die de hele dag calculaties en rekensommen maakte voor wetenschappelijke applicaties, maar daar zijn we ook over heen gekomen.

toen de drukpers erin kwam gingen alle overschrijvers en monikken die daar mee bezig waren weg. maar toch hebben we er een hoop aan gehad.

elke grote technologische sprong gaat gepaard met veranderingen op de banenmarkt. we kunnen dat proberen tegen te houden, of we kunnen er in mee gaan en nieuwe banen proberen te creëren.

kijk maar naar youtube. editor is nu een volledige baan met mensen die werken voor 1 of meerdere youtubers. of zoals LTT gewoon een heleboel mensen direct in dienst nemen. er zullen altijd nieuwe kansen voordoen, we moeten ze allen zien en aanpakken

Ja, maar ze hebben letterlijk iemand anders zijn animatie gebruikt om dit voor elkaar te krijgen.

Dit was er niet geweest als er geen mensen waren die bloed zweet en tranen is Vampire Hunter D gestoken hadden. Nu is het super makkelijk ja, omdat er niets nieuws gemaakt is, alleen gejat. Zonder toestemming uiteraard.

Had dan daadwerkelijk zelf je animatie stijl gemaakt en getraind.

Ook zeer twijfel achtig om dit nog animatie te noemen. Wat is er geanimeerd? Het heeft meer weg van tracing.

Leuk als je een eigen studio hebt en eigen werk, niet als je ongevraagd iemand anders ript.

Ook zeer twijfel achtig om dit nog animatie te noemen. Wat is er geanimeerd? Het heeft meer weg van tracing.

Het ziet er ook niet uit, details die nergens op slaan en inconsistentie tussen frames zijn heel vervelend om naar te kijken imo

Het kan inderdaad een heel mooi hulpmiddel zijn, maar ik heb ook de nodige bedenkingen, omdat al dit soort zaken ook makkelijk en eenvoudig gebruikt kan worden door mensen met minder goede bedoelingen. Nog meer nep en onzin nieuws. Nog meer manieren waarop mensen snel en simpel anderen kunnen oplichten. Nog sneller kunnen mensen die eigenlijk helemaal niet geschikt zijn voor bepaalde functies zich verstoppen door het gebruik van dit soort hulpmiddelen. Natuurlijk lopen ze misschien wel uiteindelijk tegen de lamp, maar dit kan ook grote en gevaarlijke gevolgen hebben.

In het geval van wat je illustreert is misschien aan de ene kant mooi, maar wil je totale creatieve vrijheid dan zal je nog steeds de AI preciese informatie moeten geven wat je exact wilt, anders zul je net als al die andere zaken met een generiek resultaat krijgen.
Naast het generieke is een ander punt natuurlijk de overvloed van creatieve content. Hoewel we nog niet zo ver zijn, is het wel zo dat het meer kwantiteit wordt in plaats van kwaliteit. Dit zien we al genoeg zonder het gebruik van AI en ik denk dat we met het gebruik van AI dit alleen maar meer zien. Nu is het al lastig om te filteren en zie je soms door de bomen het bos niet meer, dat wordt denk ik alleen maar erger. Dan moeten we AI gebruiken om te gaan filteren… ;)

[Reactie gewijzigd door Andyk125 op 11 maart 2023 13:47]

De grote massa zal er inderdaad ook mee moeten leren omgaan. Als je een filmpje van Rutte ziet die iets zegt, dan hoeft dat dus niet te betekenen dat hij dat daadwerkelijk gezegd heeft. Dat wordt nog wel een dingetje, want de meeste mensen geloven een filmpje klakkeloos.

De volgende halte is: wat vertrouwen we dan nog wel. Want met ChatGPT versie 15 kan straks iedereen alles maken en het ziet er volledig levensecht uit. Hoe weet je dan nog wat je moet geloven? We hangen de geloofwaardigheid nu nog op aan de kwaliteit van een filmpje, of aan bepaalde zichtbare dingen zoals schaduwen die niet kloppen, maar het is een kwestie van tijd voordat AI dat ook allemaal perfect krijgt.

Zouden we dan eindelijk, na al die jaren anarchisme door internet, weer een systeem krijgen waarbij er weer centrale media ontstaan die ook echt geloofd worden, omdat ze een eindredactie hebben en hun feiten checken? Dat zou toch mooi zijn…

Persoonlijk vind ik het een mooie ontwikkeling, veel mensen inclusief ikzelf hebben weleens een idee in het hoofd gehad over een deuntje, een tekening of zelfs een geanimeerde video, maar hebben simpelweg niet de skill-set om dit te bewerkstelligen.

Je hebt bijvoorbeeld veel mensen die een mooi verhaal kunnen tikken voor een visual novel, maar niet de skill-set hebben om een beeld te creëren om dit verhaal tot leven te brengen, zij zijn nu dan afhankelijk van iemand die deze skill-set wel heeft. Nu heb ik vaker gezien dat een deel van de novel uitgebracht wordt en op later moment blijkt dat de artiest en schrijver uit elkaar zijn gegaan, waardoor de ontwikkeling stil komt te staan of zelfs permanent stopt.

Als je bij wijze van een simpele schets kan omzetten naar een realistisch of thematisch beeld, dan kan eenieder een project volledig in eigen handen houden.

Voorbeeld: https://www.youtube.com/watch?v=SzixsknDoHM

Een artiest die de skills heeft kan hier indrukwekkendere resultaten uit halen, maar is aan het einde van de rit veel minder tijd kwijt om een beeld to leven te brengen dan voorheen.

Om nogmaals terug te komen op visual novels, vaak gebruikt men allerlei 3D-software zoals Daz3D om scenes en karakters te renderen, waar enorm veel tijd tijd zit. Sommigen zijn meer dan 5 uur bezig om een enkele scene zo perfect mogelijk te krijgen, als je dit middels een AI binnen een mum van tijd klaar hebt dan heb je geen top-of-the-line PC nodig om je verhaal tot leven te wekken.

Nou ik denk dat de creativiteit nog zeer grote stappen kan maken met de juiste soort(en) automatie.

Echter of dit soort automatisering waarbij alle bestaande kunst eenvoudig door elkaar geblend kan worden en dat op massale schaal.

Ik denk dit een grote negatieve invloed zal hebben op bestaande designs. We kunnen nu al zien dat de meeste populaire illustraties al erg veel op elkaar lijken.

En we gaan vermoedelijk veel meer van een aantaal geprefereerde designs tegenkomen, simpelweg omdat de er een beperkt aantaal profiles door machine learning herkent wordt. Denk aan anime en de stylen van verschillende soorten games.

Op korte termijn zal dit tot nog meer ontslagrondes resulteren, dit maal op het gebied van illustraties en bepaalde designs.

Echter ik denk ook dat de idiote resultaten van machine learning creatievelingen gaat inspireren, een artiest kan het resultaat natuurlijk vrij eenvoudig verbeteren.

Daarnaast denk ik dat het voor de meeste mensen nog niet helemaal duidelijk is dat deze technologie al jaren op grote schaal wordt toegepast in de media die zij dagelijks bekijken.

[Reactie gewijzigd door fevenhuis op 11 maart 2023 16:21]

Oke maar vroeger moest je als bedrijf naar een ontwerper voor je logo en branding. Ik heb letterlijk binnen 10 minuten een AI logo in de gewenste kleur en thema’s gegenereerd voor mijn youtube pagina. Dit gaat zeker mensen helpen efficiënter te werken, maar ook een hoop ellende veroorzaken.
Ik ben uitermate geïnteresseerd in de ontwikkelingen.

Ervaar zelf dat ChatGPT het juist makkijker maakt om code leren schrijven, want je ziet zelf hoe het live wordt opgesteld (een wereld van verschil dan wanneer je iets premade krijgt aangereikt).

Ook i.t.t. Stack Overflow en vergelijkbare sites, krijg je, ongeacht je vraag, geen bijdehante opmerkingen als “wat heb je zelf al opgezocht”, “heb je dit gegoogled”. Of dat je een code suggestie krijgt dat totaal geen nette efficiënte logica heeft, of je zelfs helemaal het verkeerde pad opstuurt. Voor dat laatste is het al helemaal prachtig dat je een betweter via ChatGPT snel zijn ongelijk kan bewijzen… ook al heb je minder algemene kennis dan hem.

[Reactie gewijzigd door Z100 op 11 maart 2023 13:05]

Zeker een makkelijker, in plaats van eindeloos een tutorial te zoeken , hopen dat het klopt en hopen dat alles uitgelegd wordt en dat er geen details weggelaten worden die “vanzelfsprekend” zijn.
Eerst was programmeren te veel moeite voor mij, nu niet meer dankzij ChatGPT.

Maar dan ga je er wel vanuit dat ChatGPT het bij het rechte eind heeft. Dat is nu juist wat je niet moet doen. ChatGPT is getraind door data die op internet te vinden is. Daar staan veel onwaarheden tussen. In het geval van programmeren valt dat vaak wel mee, als je een oplossing voor je probleem vindt, dan klopt die meestal ook wel. Het grootste probleem is vaak om zoektermen te vinden die precies jouw probleem raken, zonder meteen een lading andere oplossingen voor een veel voor de hand liggender probleem mee te nemen. Ik denk dat ChatGPT dat beter kan dan traditionele zoekmachines, die komen vaak met voor de hand liggende problemen en spugen dan 1000 verschillende pagina’s uit die dus niet van toepassing zijn.

Maar ChatGPT gebruiken om iemand zijn ongelijk te bewijzen? Ik denk niet dat je het op die manier moet gebruiken. Als een grote groep programmeurs bijvoorbeeld steeds dezelfde fout maakt bij het maken van een unittest (ze controleren bijvoorbeeld tegen een verkeerd object, waardoor de test slaagt, maar er eigenlijk niks getest is) dan heb je een grote kans dat ChatGPT dat wel gaat aandragen als oplossing. En jij dus dezelfde fout maakt…

Maar dan ga je er wel vanuit dat ChatGPT het bij het rechte eind heeft. Dat is nu juist wat je niet moet doen. ChatGPT is getraind door data die op internet te vinden is. Daar staan veel onwaarheden tussen.

Voor kleine blokken code is het echt niet zo’n ramp als dat je claimt. En je hebt nog steeds hersenen om zelf de geschreven code te testen. Zonder ChatGPT had ik geen bepaalde functies kunnen maken voor bijvoorbeeld Google Sheets. Die functies werken allemaal perfect.

Maar ChatGPT gebruiken om iemand zijn ongelijk te bewijzen? Ik denk niet dat je het op die manier moet gebruiken.

Absoluut wel. Bijvoorbeeld: ik wilde dat een custom functie op een sheet een extern Apps script zou triggeren. Een persoon claimde dat dat niet kon; de ander opperde een methode die totaal niet bleek te kunnen werken; een derde suggereerde een manier die wel bleek te werken. Zonder ChatGPT zou het me dagen hebben gekost om dit uit te vogelen wie er gelijk heeft, ipv een avondje.

Precies, lagere kosten. Het enige wat dit gaat doen is lonen nog meer onder druk zetten.

Mijn inkomen is juist omhoog gegaan doordat ik meer werk per uur kan verzetten. De kosten voor de klanten zijn echter omlaag gegaan, we kunnen nu meer klanten van dienst zijn in dezelfde tijd.

Ik merk wel dat m’n werk sterk is veranderd de afgelopen twee maanden, ik moet veel meer sales doen om meer opdrachten binnen te halen. Dat gaat uitstekend maar heb ik niet zien aankomen. Prettige verrassing

Zonder te klikken wist ik al wat je had gelinkt :o

erg vet. Bedankt voor de links.

Het zal eerder een enabler zijn voor nog meer creativiteit, dit zijn tools wat het mogelijk maakt dat iedereen content kan maken etc

dit zijn tools wat het mogelijk maakt dat iedereen content kan maken

“Dit zijn tools wat het mogelijk maakt dat iedereen content kan laten maken” bedoel je denk ik? De AI is de gene die de daadwerkelijke content genereert in deze. Daar zal in het begin nog veel input voor nodig zijn maar hoe verder het komt hoe beter de AI zichzelf kan sturen om te voldoen aan de verwachtingen.

[Reactie gewijzigd door Bor op 11 maart 2023 13:03]

Heb je uberhaupt al eens geprobeerd iets met stable diffusion oid te maken? Je hebt meer keuzes te maken en invloed op de uitkomst als bij een foto. En daar noemen we het ook kunst en heb je auteursrechten.

De vraag is hier denk ik vooral of je het zelf maakt of dat de AI het voor je maakt. Wie voegt de creativiteit uiteindelijk toe?

Als een fotograaf dat doet dan iemand die SD gebruikt minstens net zoveel.

[Reactie gewijzigd door Omega Supreme op 11 maart 2023 13:10]

De kunst van een foto is niet de foto, maar het maken van de foto.

AI haalt dat volledig weg.

De kunst van de foto is belichting kiezen, compositie keizen, onderwerp kiezen, exact dezelfde keuzes die je bij ai moet maken. Je hebt duidelijk geen ervaring met fotografie en/of AI image generatie anders wist je dat.

Het gaat er niet om wat de creativiteit bij een foto maken is. Dat is al minstens een eeuw bekend.

Het gaat erom dat die creativiteit bij ai beelden genereren net zo goed aanwezig is. En het mooie is dat SD open source is en dat iedereen dat voor zichzelf kan ontdekken!

En net als dat je kunstfotografie en vakantie prenten hebt heb je ai kunstenaars en hobbyisten die dertien uit een dozijn afbeeldingen maken. Dat is niets nieuws, alleen de tools zijn veranderd.

[Reactie gewijzigd door Omega Supreme op 11 maart 2023 13:13]

Maak jij een foto of doet de camera dat? Teken jij iets of doet photoshop dat? Zelfde verhaal.
Iets moois met AI maken is niet een simpele prompt invoeren en klaar, vaak is het veel generen, de juiste kiezen, inpainting/outpainting toepassen met een aangepaste prompt, upscaling, nabewerking in photoshop.

Maak jij een foto of doet de camera dat? Teken jij iets of doet photoshop dat? Zelfde verhaal.

Dat is helemaal niet hetzelfde verhaal. In het geval van een foto of een tekenpakket heb je het slechts over een instrument waarmee een mens content creëert. Bij AI geef je een systeem de opdracht om content te creëren. Daar moet je nu nog behoorlijk wat input voor leveren (soms) maar dat zal niet zo blijven.

Bij AI geef je een systeem de opdracht om content te creëren. Daar moet je nu nog behoorlijk wat input voor leveren (soms) maar dat zal niet zo blijven.

Ik denk dat je je daarin enorm vergist. Juist het leveren van zoveel mogelijk input zorgt voor variatie en unieke beelden. Dat is nou de kunst van een mens. De AI is de tool die een kunstenaar kan gebruiken om te helpen in het creatie proces. De AI gaat de kunst en creativiteit niet overnemen maar juist uitbreiden, zo denk ik er over.

De ai maakt zaken adhv instructies. De kwaliteit van de instructies is bepalend voor het resultaat.

Dat hoeft helemaal niet zo te zijn en zo te blijven. Met slechts een beperkte instructie / vraag is AI nu al in staat te creëeren. De ontwikkelingen gaan snel.

Als je een AI vraagt “Teken een paasei” dan zie ik weinig creativiteit. Maar als je hem een opdracht geeft met 25 zinnen aan details waar het paasei aan moet voldoen vind ik het behoorlijk creatief.

Precies, niet veel anders dan een kunstenaar die met Photoshop aan de slag gaat. Alleen heb je nu een extra tool erbij. Ik denk zelfs dat een kunstenaar het gegenereerde naar aanleiding van tig zinnen daarna nog verder dienst meer bewerken omdat het dan te lastig is om met AI een heel specifiek detail mee uit te werken. De AI heeft de verfroller, de kunstenaar het penseel.

Als jij fotos maakt, loop jij dan pixel per pixel te tekenen met een pen ofzo?

Misschien, maar hoe zit het straks met copyright.

Ik typ, geef mij een berglandschap met op de voorgrond kleine witte bloemetjes.

Dan krijg je iets

Daarna zeg je graag wat vogels in de lucht
Sneeuw op de top.

Nu heb je je landschap “gemaakt”. Maar dat heeft de AI voor je gedaan.

Ben jij nu de eigenaar of de AI?

Dat hangt er maar net vanaf onder welke voorwaarden je de AI gebruikt. Misschien is het copyright wel van je baas als je het onder werktijd doet, of met je werk-pc, en het zo in je contract staat dat dan enig copyright aan je baas toebehoort.

De AI zal trouwens niet de eigenaar zijn, het bedrijf die de AI draait misschien wel. AI’s zijn (nog) geen rechtspersonen en hebben net zoveel recht op copyright als een straatsteen.

Ik ben erg into het maken van 3d objecten enzo maar waar ik niet zo goed in ben is concept art. Dus ik vraag AI gewoon ff iets te verzinnen als opzetje, en de rest kan ik dan zelf wel. Werkt erg prettig

Een AI maakt zelf geen kunst. Het zijn de ideeën van de gebruiker die bepalen wat er uitkomt. Ga maar eens naar mid-journey en vergelijk wat je daar zelf maakt met wat de echte experts maken. Dan begrijp je dat het wel degelijk een kunstvorm is.

Daar kijk je dan wel heel erg naar de huidige vorm van AI waarbij er nog behoorlijk wat werk nodig is om iets er uit te krijgen zoals je dat bedoelt. Zo zal het waarschijnlijk niet blijven natuurlijk. Of iets kunst is of niet is subjectief.

Zelfs als de ai beter wordt dan zal je om je idee tot in detail ineens over te dragen een kleine novella aan input moeten schrijven. De focus zal wellicht wat veschuiven, maar de compositie, belichting kleurzetting etc.. zijn allemaal creatieve elementen die je als gebruiker (en fotograaf!) zelf bepaald.

Waar fotografen zich echt zorgen over moeten maken is dat alle argumenten die tegen auteursrecht op met behulp van AI gemaakte afbeeldingen net zo toepasselijk zijn op foto’s. Toch zijn fotografen degenen die het hardst protesteren. (FYI ik heb in het verleden geld verdient als trouwfotograaf, ik weet hoeveel werk het is om goede interessante foto’s te krijgen. Ik experimenteer nu met Stable Diffusion and dat is meer werk en net zoveel creativiteit)

[Reactie gewijzigd door Omega Supreme op 11 maart 2023 13:20]

“ZSelf als de ai beter wordt dan zal je om je idee tot in detail ineens over te dragen een kleine novella aan input moeten schrijven.”

Dit is precies waarom AI kunst menselijke kunst niet kan vervangen. Dit geldt ook voor foto’s, waar wmb de kunst niet de foto zelf is, maar het maken ervan, het juiste tijdstip vinden, de juiste positie, de juiste belichting, de juiste emotie vinden in wat je op beeld probeert te zetten. Bij AI generated kunst ontbreekt dit allemaal, en valt de emotie achter de foto weg.

Als trouwfotograaf weet jij ook als geen ander dat je foto’s van een trouwerij niet achteraf kunt maken zonder er geweest te zijn ;)

Elke keuze die je daar noemt kan je met een AI gegenereerde foto ook maken!

Het feit dat je er moet zijn is geen criterium voor of iets kunst of auteursrechtelijk beschermd is. Dat er moeten zijn vereiste voor auteursrecht noch kunst is is wel duidelijk uit abstracte kunst. Er is geen verschil voor het eind resultaat in de emotie zoeken op een bruiloft of de emotie maken met een AI tool. If anything dan is de emotie vinden bij een foto meer oplettendheid en ervaring en bij de AI een keuze en creativiteit.

Elk voorbeeld wat je geeft laat zien dat AI slechts een tool is net als een foto camera en dat de maker bij beide voor de creativiteit zorgt.

Dat als een drone nalullen van de onzin argumenten zich bedreigd voelende fotografen, tekenaars en schilders wordt een beetje vermoeiend. En het is ronduit beledigend richting degenen die ai inzetten bij het genereren van kunst.

Ik ben fotograaf – geen ai kunstenaar – maar ik heb in ieder geval Stable Diffusion gedownload en geïnstalleerd om te kijken wat alle ophef nu over gaat. Ik raad iedereen die de hardware heeft dat ook te doen, zodat ze zelf kunnen ervaren dat wat jij zegt over fotografie net zo goed geldt voor gebruik van AI. En dat wat ‘de gevestigde orde’ in de kunst roept leugens en verdraaingen zijn, omdat ze zich bedreigd voelen.

P.S. een trouwfotograaf hoeft zich wat dat betreft nog het minste zorgen te maken, dat is per definitie een beroep waarbij je erbij moet zijn en de werkelijkheid moet vastleggen. Iets wat bij kunst niet nodig is.

[Reactie gewijzigd door Omega Supreme op 11 maart 2023 13:09]

Een foto maken is het vastleggen van een moment van realiteit. Dat is iets wat AI per definitie niet kan doen.

Een deel van een foto is niet alleen het resultaat, maar ook de locatie en het tijdstip, welke gedeeltelijk de omgevingsvariabelen bepalen. Tenzij je een robot maakt die ergens naartoe gaat met een camera zal AI dit nooit kunnen nabootsen.

Een foto die niet aan de realiteit van het maken van de foto is gekoppeld, waar geen reëel moment voor bestaat, is geen foto meer. Maar dat is wellicht nogal pedantisch. :)

Dat terzijde, wat bij (huidige) AI ontbreekt is het proces. Je krijgt een resultaat, maat er zit geen proces achter. Daarom zie ik zelf dit gewoon niet als kunst: Het is eerder vergelijkbaar met de hypothetische “100 apen met typmachines”.

AI kan nuttig zijn als tool om bij een proces te helpen, maar niet om het proces te vervangen.

Tot slot neem ik het huidige AI bedrijven kwalijk dat men menselijke expressie probeert te automatiseren. Er zijn tal van andere zaken waar dit soort technologie beter tot zijn recht komt. De manier waarop veel mensen AI art proberen te gebruiken laat mij ook sterk denken aan de NFT bubbel (veel “cryptobro” style “artiesten” die nog nooit een potlood en papier hebben aangeraakt, en geld vragen voor hun gratis gegenereerde Dall-E of MidJourney half naakte vrouwen). Helaas zijn er een hoop halve garen die het willen verpesten voor de rest.

Locatie en tijdstip zijn echter de componenten die totaal onbelangrijks zijn voor fotos als kunst.

Dat kan je in de studio creëren als je wilt. Het is ook geen criterium voor auteursrecht.

Ik heb bijvoorbeeld op reis een foto gemaakt van de Mount Everest, naast mij stonden nog twee mensen op hetzelfde moment op dezelfde plek te fotograferen. Wij hebben allemaal het auteursrecht op onze eigen fotos.

Ik wil alleen zeggen dat een foto per definitie een momentopname van de realiteit is. Een AI gegenereerde afbeelding kan daarom nooit een foto zijn, want er is geen camera en geen fysieke locatie aan te pas gekomen. Auteursrecht heeft hier niets mee te maken. Dat is een heel ander verhaal :)

Dat locatie en tijdstip niet uitmaken is ook iets waar ik het niet mee eens ben, vooral als het om foto’s buiten een studio gaat. Zo zijn er bekende voorbeelden zoals Alan McFadyen’s Kingfisher en Nick Ut’s The Terror of War, welke zonder die eigenschappen niet konden bestaan. Ook ‘amateur’ foto’s zoals deze hebben locatie en tijdstip als integraal onderdeel van de kunst: https://www.reddit.com/r/…aptured_a_plane_crossing/ Die foto wist ook een verbinding te leggen tussen de fotograaf en het gefotografeerde. Een AI “foto” kan dit nooit doen, want die zijn er beide niet :)

Zelfs jouw eigen Mount Everest foto kan niet zonder die eigenschappen: Je zou die foto namelijk anders nooit gemaakt kunnen hebben. Voor de meeste mensen zijn foto’s ook een verlengstuk van hun herinneringen, meer dan dat ze als kunstwerk gezien worden. Ook die eigenschap ontbreekt bij AI ‘foto’s’.

Ik zie AI ‘foto’s’ meer als een procedural render dan als een foto. Een fotorealistisch beeld wat ik in Blender maak is ook ‘maar’ een render, en geen foto.

Maar, zoals genoemd, dat is nogal pedantisch :)

Ik denk dat we het wel eens zijn over het meeste.

De hele a.i. discussie draait echter om twee vragen:
1. Is er bij a.i. gegenereerde afbeeldingen sprake van kopiëren van de trainings input.
2. Kan je auteursrechten krijgen op a.i. gegenereerde afbeeldingen.

Het antwoord op 1. is nee, tenzij … als je overtraint kan je wel degelijk een reproductie van beschermde elementen krijgen. Dat is dan echter een fout die opgelost en geen feature.

Het antwoord op 2 is ja, je hebt bij een a.i. tool meer creatieve input dan bij fotografie. Op foto’s krijg je auteursrechten, dus dan zeker ook als je a.i. tools hebt gebruikt ipv fototoestel.

We kijken inderdaad naar de huidige vorm van AI. Deze is erg goed in verbanden leggen, maar is niet intelligent, creatief of zelfbewust. het is een tool die aan de basis gewoon uitvoert wat wij vragen en niet zijn eigen opdrachten kan verzinnen.

Een AI maakt zelf geen kunst. Het zijn de ideeën van de gebruiker die bepalen wat er uitkomt. Ga maar eens naar mid-journey en vergelijk wat je daar zelf maakt met wat de echte experts maken.

Hiermee zeg je indirect dat wat ik als leek maar geen kunst kan zijn maar wat een expert maakt wel (nog los van het feit dat je niet weer hoe handig ik daarmee ben), of begrijp ik je hier verkeerd? Dat is niet hoe het werkt natuurlijk. Kunst is subjectief en fluïde. Het is geen vereiste dat het maken van iets moeilijk of veel inzet kost.

Kwaliteit is geen issue. Wederom de parallel met fotografie, de vakantiekiekjes die jij maakt als amateur met je telefoon zijn ook al creatief genoeg om voor auteursrecht in aanmerking te komen.

Midjourney is easymode, zet maar iemand onervaren achter Stable Diffusion (zonder Midjourney ertussen) en laat ze maar iets generen, zal er niet uit zien.

Inderdaad je kunt er erg mooie dingen mee maken, maar het heeft wel degelijk kunstzinnig inzicht en vaardigheid met de tool nodig om er iets echt moois uit te halen.

Mensen die denken dat de AI de bedenker is zouden het gewoon eens moeten proberen en komen er dan achter dat de AI niets bedenkt, maar uitvoert wat je als gebruiker als input geeft.

welnee. Er zijn musea vol met kunst en ieder jaar duizenden concerten en events. En al die muziek en andere kunst trekt enorm veel bezoekers. Dat gaat gewoon door. Toen de syntesizer uitkwam dacht iedereen dat dat het einde van de instrumentale muziek was. En nu is het gewoon een onderdeel van alles. Er zal echt wel een groep zijn die chatgpt stuf geweldig vindt en een andere groep die er niet door geraakt wordt. ik heb er geen moeite mee.

Toen de syntesizer uitkwam dacht iedereen dat dat het einde van de instrumentale muziek was.

Een synthesizer produceert klanken die redelijk makkelijk te onderscheiden zijn van andere instrumenten. Hiermee is het vooral een ander instrument geworden naast de bestaande acoustische en electrische instrumenten.

Wat werkelijk veel heeft veranderd is de sampler. Samplers worden in ontzettend veel muziek gebruikt om traditionele instrumenten te imiteren. Je kunt nu in je eentje een heel symfonieorkest nadoen, wat in de praktijd dus veel gedaan wordt. Een enkel persoon kan in haar eentje tientallen muziekanten vervangen. Dat heeft bijvoorbeeld veel invloed gehad op de hoeveelheid orkesten die levensvatbaar zijn.

Je hebt gelijk, de sampler bedoelde ik.
Maar dat heeft de muziek helemaal niet vervangen of het einde van de instrumenten zelf veroorzaakt. Het is er gewoon bij gekomen. Waarschijnlijk film muziek die nu op die manier gedaan wordt ipv met een orkest, anders zie ik toch niet dat publiek door het gebruik van samplers uit de orkest zaal weggetrokken is.

Voor chatbgt zie ik ook wel zo’n rol, een netflix productie die door AI van muziek voorzien wordt. En experts die weten hoe je de beste muziek uit chatgpt gehaald kan worden.

En dat is precies waarom ik het wel allemaal ver vind gaan om het in elke tool te proppen. Om een super handige assistant te maken die het correcte antwoord geef, ja. Dus niet Google Assistant die het hele weer opnoemt terwijl je alleen om het percentage luchtvochtigheid vroeg. Of een hele biografie in plaats van de leeftijd.
Maar om in elke tool de mens lui te maken, dat vind ik jammer en misschien ook wel ergens “eng” voor de ontwikkeling van het brein.

Het einde van de (creative) mensheid zoals we die nu kennen komt steeds dichterbij 😉

Nah het zal wel net zoiets worden als met de drukpers, de industriële revolutie of de robotisering van fabrieken.

Toen schreeuwde ze ook van de daken dat er geen banen meer zouden zijn maar we weten allemaal hoe dat uitgepakt heeft. Nu met AI gaat dat hetzelfde zijn maar dan voor de creatieve sector.

[Reactie gewijzigd door Donstil op 11 maart 2023 12:04]

Onzin. Ik ben creatief, speel al 30+ jaar gitaar en mod/bouw al computers vanaf Amiga 500.
Alles kan hand in hand gaan met elkaar. Je kunt bang zijn voor AI, maar ik vermaak mij er prima mee. De mogelijkheden om AI om te zetten in een verdienmodel zijn eindeloos.
Ik vond een vloer van pindakaas al het einde van de creatieve mensheid. AI geeft misschien net dat zetje om even verder te kijken.

De mogelijkheden om AI om te zetten in een verdienmodel zijn eindeloos.

Nee, die zijn uiteindelijk nul, behalve voor de uitbater van de servers.
Het punt is namelijk dat iedereen over dit gereedschap zal kunnen beschikken. En daarmee kan iedereen hetzelfde truukje herhalen als whatever jij als verdienmodel ziet.

Nee hoor. Verlangen om te creëren wordt niet enkel gedreven door het eindproduct maar juist de bezigheid zelf.

Zeker niet. AI bestaat overigens nog helemaal niet, laat staan dat een computersysteem creatief kan zijn.

Ik snap dat het als grap is bedoeld maar ik zie dat heel anders. Er zijn legio mensen die iets in hun hoofd hebben; Een concept, een idee, een liedje, een afbeelding of wellicht een karakter die ze willen gebruiken voor een film of spel. Het merendeel daarvan heeft niet het talent of de kennis om die te maken en zal dus afhankelijk zijn van anderen of het nooit gerealiseerd zien worden. Deze AI zorgt er voor dat die mensen, de gewone persoon die niet kan tekenen, die niet kan componeren uit zichzelf, kan maken wat ze al jaren wilde maken.

Wat het teniet zal doen is de kunst van iets te maken en de originaliteit. Alles wordt reproduceerbaar, kopieerbaar. Maar iedereen kan maken wat ze willen, geen creatieve gedachten zal meer opgesloten zijn, begrenst door het talent van een mens.

Natuurlijk nog niet nu, maar over tien of twintig jaar is deze technology veel verder.

Dat zeiden ze vroeger vast ook toen het fototoestel kwam. Weg zijn de schilderijen.

AI is gereedschap, het geeft weer veel meer nieuwe mogelijkheden. Kijk als voorbeeld eens op Youtube naar Bright. In een van de laatste video’s van Bram staan al een paar mooie voorbeelden wat AI allemaal met beeld kan doen.

Daar heb je idd gelijk in. Ik zal eens kijken.

Dat zei de schilder ook toen de fotograaf kwam. En de analoge fotograaf toen de de digitale camera kwam.. En zo zal het altijd doorgaan. De markt veranderd. Maar de mensen zullen zich aanpassen.

Het verandert de creativiteit, maar je moet wel creatief intelligent zijn om mee te kunnen veranderen.


_/-o_

Misschien is dit erg cynisch, maar als die menselijke creativiteit zo makkelijk verslagen is, dan was ie misschien niet zo bijzonder als we willen geloven.

Daarnaast, waarom is kunst maken wel creatief maar een machine maken die het voor ons kan doen niet? Dat vind ik in ieder geval wat indrukwekkender, maar dat is natuurlijk iets wat te maken heeft met programmeren en dat mag je van de kunst snobs niet creatief noemen.

Ik vindt Vincent van Gogh of Rembrandt op gelijke voet zetten met een snotneus van 12 achter een keyboard
toch wel even wat anders 😉

Zolang de “kunstenaars” hun “werk” ook daarwerkelijk aanduiden als “ik heb het niet zelf gemaakt maar wel laten maken door en AI” , vindt ik het nog niet zo heel erg.

Maar ben benieuwd of de kleuterklassen over 10 jaar nog traditioneel tekenles geven, of wordt het tekenen met de computer. Wie maakt de mooite AI !

De moeite die er in is gestoken voegt alleen waarde toe voor zolang mensen daar waarde aan hechten. We hechte daar waarde aan omdat er geen alternatief was, tot nu.

Hetzelfde zeiden mensen toen de fotocamera werd uitgevonden…

Bijzonder om de start van deze revolutie mee te mogen maken. AI gaat nooit meer weg, je zult er mee moeten leren leven.

Kunst gaat een eenheidsworst worden.

Kunst zal altijd blijven bestaan.
Het is alleen bereikbaar voor de massa.
Muziek of filmpjes produceren was 40 jaar geleden alleen voor personen weggelegd die alleen gigantisch in een studio konden investeren. Nu kan een jochie op zijn zolderkamer een hit produceren

Ik vind het persoonlijk jammer dat het element kunde en vaardigheid straks niet meer nodig is bij de vervaarding van beeld, tekst en muziek. Voor mij zijn het wel essentiële onderdelen om voldoening te halen uit mijn creatie. Als ik met veel moeite, kunde en inzicht een beeld heb gemaakt, maar een willekeurige persoon maakt hetzelfde zonder moeite, … dan gaat dat wel ten koste van ook mijn plezier. Ik onderscheid me dan nergens meer in. Iedereen zal denken dat mijn kunst ook nep zal zijn en met een AI gemaakt.

Het is niet tegen te gaan. Het zal erg veel geld schelen. Je hoeft geen dure artiesten meer in te huren. De opmerking van de CEO dat: “De ceo maakte zich ook sterk dat de komst van AI niet tot jobverlies zal leiden.” is natuurlijk onzin. Er gaan veel banen verdwijnen in (o.a.) de creatieve sector. Ik vind het jammer dat de wereld steeds minder echt zal worden, maar dat zal vast een typische ‘boomer’ gedachte zijn.

Ai kan misschien zorgen dat bepaalde taken efficiënter en sneller worden uitgevoerd, maar het mist menselijke creativiteit en werkelijk begrip van de wereld om ons heen. Het zal misschien werk met een hoge mate van herhalende handelingen kunnen vervangen, maar een diepgaande kennis en menselijke creativiteit kan Ai niet vervangen. Dat begint al met de wens om x of y te maken voor doel z. Ai is daarbij enkel een gereedschap in de realisatie, waarbij je als gebruiker nog steeds de handen aan het stuur hebt als het gaat om het eindresultaat.

[Reactie gewijzigd door Login als Gast op 11 maart 2023 12:36]

Niet akkoord. Ik durf met zekerheid zeggen dat de AI veel meer kennis zal hebben dan jij.

Ik vind het persoonlijk jammer dat het element kunde en vaardigheid straks niet meer nodig is bij de vervaarding van beeld, tekst en muziek.

Kunst gaat evengoed om het verhaal er achter. Vandaar de pindakaasvloer en een banaan aan de muur met tape.

maar dat zal vast een typische ‘boomer’ gedachte zijn.

Dat zeker, want 20 jaar geleden was men al net zo hard aan het boomeren ;)

Zie o.a. m’n reactie hier over Poser en over wat mensen in de creatieve industrie van nieuwe “AI” tools vinden:
Stukfruit in ”ChatGPT4 kan beeld, video en muziek genereren en komt er volgende week aan”

Het zal absoluut kostenbesparend zijn. Ook heb je minder experts nodig. Dus er zijn zeker voordelen, zeker als geld verdienen een primaire motivatie is. Er is nu wel een fundamenteel verschil met vroeger, toen bijv. de PC in de woonkamer verscheen, zoals @lighting_ noemt. Het verschil is dat AI werk niet alleen gemakkelijker, maar ook zelf content kan gaan maken.

Een nieuwe muzikale hit kun je straks laten genereren. Je voert het systeem welke beats en klanken in de afgelopen 10 jaar succesvol waren, en daarna kun je gewoon een nieuw nummer genereren. Misschien een beetje bijschaven, maar het grootste deel is wel klaar. Nu kun je zeggen dat de meeste muziek tegenwoordig al zielloos is, maar dit zal niet helpen.
Ben je schrijver, vraag gewoon aan een AI om een verhaal te genereren. Copy-Paste de bruikbare onderdelen en assembel je verhaal. Inzicht in taal, ritme, vorm etc heb je niet meer nodig. Het is fast-food geworden.

Each stroke I made, I lost a piece,
My soul slowly began to cease,
Until I was nothing but a shell,
Trapped in my own artistic spell.

And so I sit in this room of art,
A mere puppet with a broken heart,
My masterpiece complete, my soul now gone,
Forever trapped in this AI con.

De komende jaren worden waarschijnlijk een revolutie van creativiteit, zelfs als we nu denken dat we alles al gezien hebben.

Fastfood-muziek/video/kunst ter overvloed. Maar in een stroomversnelling zullen nieuwe genres ontstaan die we ons nu nog niet voor kunnen stellen.

Voor het eerst zijn menselijke skills geen beperkende factor meer in creatieve expressie.

In plaats van kunst kunnen mensen zich dan op andere manieren inzetten. Wellicht daadwerkelijk sociaal contact met ouderen bijvoorbeeld?

Ik geloof niet dat de tijd die gestoken wordt in kunst maken nou de reden is dat ouderen te weinig aandacht krijgen.
Sterker nog, ik geloof dat juist tijd hebben voor het maken van kunst een soort ‘hoger doel’ is.
Kunst is geen taakje wat even afgerond moet worden.

Je reactie kan ik kopiëren toen de pc in de huiskamers zijn intrede deed.
Waarom beseffen we niet dat technologie vooruit gaat. Was het altijd geweest en zal zo blijven.

Ik vind het persoonlijk jammer dat het element kunde en vaardigheid straks niet meer nodig is bij de vervaarding van beeld, tekst en muziek.

Dat zei men ook over fotografie, tov schilderen en tekenen, en elektronische muziek, tov muziek gemaakt met instrumenten.

Achteraf bleek het nodeloze paniek.

Voor mij zijn het wel essentiële onderdelen om voldoening te halen uit mijn creatie. Als ik met veel moeite, kunde en inzicht een beeld heb gemaakt, maar een willekeurige persoon maakt hetzelfde zonder moeite

Hoezo?
Ten eerste: waarom laat jij je boldoeninyvsn je eigen werk afhangen van wat anderen doen?
Ten tweede: als dit een valide punt was, waarom zijn er dan nog mensen die borduren, tekenen, manueel hout bewerken, echte instrumenten bespelen, of met de hand schrijven?
Al die dingen kun je makkelijker met (digitale) hulpmiddelen.

Ik raad je aan eigen voldoening te halen uit je werk, en niet te spiegelen aan anderen.

Ik heb een gedicht geschreven in deze reactie: honey in ”ChatGPT4 kan beeld, video en muziek genereren en komt er volgende week aan”

Is dit kunst of niet? Maakt het uit of ik hier weken aan heb gewerkt, dat het is voortgekomen uit mijn eigen gevoel en hart OF dat het in 10 seconden is gegenereerd door een AI? Is de waarde anders?
Ik vertel niet hoe dit gedichtje is voortgekomen.

Is dit kunst of niet?

Ik vind dat dus een nutteloze discussie omdat dit aanvoelt als een vooropgezette “GOTCHA!”, en ga jouw gedicht dan ook niet eens lezen.

Maakt het uit of ik hier weken aan heb gewerkt

Ik vind dat dus niet: een goed lied kan op een halve dag geschreven en opgenomen worden. Een roman waar iemand jaren aan gewerkt heeft kan dan weer uitermate derivatieve bagger zijn. Hoe lang iemand er aan werkt zegt niet meteen of iets kunst is of niet, en al helemaal niet of het goede kunst is, want dat is al helemaal subjectief.

Een AI iets laten genereren en verder niets doen, tsja, ik ben geneigd te zeggen dat dat dan geen kunst is, maar ook daar zal wel een uitzondering voor bestaan, met een originele prompt of zo. Het kan.

Ik denk dat het gewoon allemaal niet zo zwart wit is als mensen hier beweren.
Ik geef dan meteen een AI voorbeeld: https://youtu.be/GVT3WUa-48Y
Hier hebben VFX artists zelf geen (digitale) pen aangeraakt en een AI animatiewerk laten uitvoeren, gebaseerd op iemand anders zijn stijl. Dus ja, gebaseerd op een andere bestaande stijl, maar er kwam ook veel creatief werk bij kijken, dus deze AI gegenereerde video is alsnog een erg creatief werk en volgens mij dus echt wel kunst. Deze video toont in mijn ogen aan dat AI generatie gewoon een nieuwe tool wordt in het arsenaal van creatieve kunstenaars

[Reactie gewijzigd door kiang op 12 maart 2023 17:09]

Ah, dank, je bevestigt precies wat ik bedoel. :)

Het zal wel meevallen. Tip: zoek streamer “The Sushi Dragon” eens op op Twitch. Een rasartiest, die volledig digi-tech omarmd heeft. Hij heeft ook chatgpt al onder text to speech staan, dwz hij praat ermee. Het is heel, heel snel duidelijk dat hij de artiest en de creatieveling en de mens is.

Als ai gaat kloten met embodied emotions, icm met het doelgericht fysieke aanpassingen doen aan zichzelf, dan wordt het echt interessant.

[Reactie gewijzigd door Znorkus op 11 maart 2023 14:52]

Dat is heel wat anders. Daar komt een menselijk brein bij kijken die mooie nuances kan aanbrengen maar ook een volledig nieuwe stroming kan ontdekken.

Kunst is subjectief, dus het kan niet “iets” worden. Je kunt er iets van vinden, maar het kan niet iets zijn.

kunst gaat wel over emoties en verhalen communiceren, hoe kan een levenloze hoop enen en nullen emoties uiten?

Door verhalen te lezen en emoties te interpreteren en reproduceren natuurlijk.

Ben ik het met je eens, voor mij heeft kunst gemaakt door een mens betekenis omdat die vond dat het het waard was om tijd in het kunstwerk te stoppen. Als een computer 20 oliverfschilderijen in een seconden kan uitpoepen heeft dat geen betekenis meer, het maakt dan immers niet meer uit wat ie maakt.

Tsja, en hoe kan een paar kilo aan elkaar geklitte neuronen dat allemaal he 🙂

Mind is what the brain does. Als we hardware bouwen met de complexiteit van een brein… Tsja!

Dat zeiden ze ook bij de komst van electronische instrumenten en eind jaren ‘70 bij de opkomst van synthesizers in mainstream muziek. Alles evolueert.

En toch zit daar wel een kern van waarheid in. Muziek is juist een van de voorbeelden waar de term eenheidsworst vaak goed opgaat. Het is vaak copycat op copycat. Meer of makkelijker te (laten) maken is niet altijd een vooruitgang.

Eens, maar het is ook een generatieverschijnsel. Mensen gruwelden destijds van rock ‘n roll en rock. Mijn vader vond de jaren ‘80 qua muziek maar niks, en de jaren ‘80 kids hebben weinig met de housemuziek uit de jaren ‘90. En de jaren ‘90 kids vinden de house van nu maar een commercieel aftreksel van wat de pionierende producers toen aan sounds wisten te scheppen. Toepassing van AI is nu een hype, maar ik verwacht dat dat weer wegebt en AI z’n plek krijgt zodra de mogelijkheden en beperkingen in de praktijk zijn gebleken. Maar ook die rol evolueert verder.

Ik vind niet dat je (muziek)genres die komen en gaan of nieuwe instrumenten die op de markt komen, kan vergelijken met AI systemen die worden losgelaten op de creatieve sector, waar je binnenkort én je tekst, en je muziek en je videoclip (en je marketingplan) helemaal kan laten aanleveren door AI.

Een ander muziekgenre in een bepaald decennium brengt geen enorme kosten & tijdsbesparende tool met zich mee, zoals AI dat kan doen. Als bedrijven en one man artiesten zien hoe eenvoudig ze gemakkelijk verteerbare of complexe muziek/kunst kunnen produceren op een manier waar ook moeilijk te controleren is of het nu zelf gemaakt is of voortkomt uit een AI systeem…. lijkt het mij nogal logisch dat dit alleen maar gaat aanzwengelen. Kijk hoe social media geëxplodeerd is op exhibitionisme and voyeurisme – ik zie het ook niet plots “ouderwets” worden of een nieuw generatie opstaan die terugkeert naar dumbphones. Aan bedrijven zal het wel niet liggen – zij willen allemaal een koek van de AI taart en pompen er miljarden in.

Is niet anders geweest. Alleen was er een select groep. Als een bepaalde sound in was hoorde je dat van alle concurrenten. Het is niet zo dat “rommel” opeens een hit wordt. Kunst weten de meeste nog wel te waarderen. Meer van hetzelfde niet.

Het is niet zo dat “rommel” opeens een hit wordt

Er zijn diverse voorbeelden in de geschiedenis waarbij ‘rommel’ wel degelijk een hit is geworden. Er speelt bij muziek een heel groot stuk commercie waar ook grof in geïnvesteerd wordt. Of iets een hit is zegt niets over de kwaliteit. Wat je met AI gegenereerde muziek kan gaan zien is dat het aanbod nog vele malen groter zal worden.

Rommel is sporadisch. De rode schoentjes etc. Allemaal zonder AI.

Ja maar als de stroom uitvalt mij Jean-Michel Jarre is hij nog steeds een muzikant en kan nog muziek maken op andere instrumenten. Als AI wegvalt voor iemand die alleen maar zo “muziek” kan maken, dan kan hij niets meer. Hij weet niet wat muziek is, instrumenten en bladmuziek zeggen hem wss niets.

Hij/Zij kan alleen maar hulpeloos toezien hoe iemand zijn APP weer repareert.

Eens dat AI wel kan werken als hulpmiddel voor musikanten

Je doet alsof kunst één concreet ding is. Dan begrijp jij in mijn ogen kunst niet. Kunst is niet eens een concept. Het is een fluide alles en niets. Er is hoogstens consensus over bepaalde vormen van.

Om cru te zijn, hedendaagse kunst is nu al eenheidsworst. Om variatie te ontdekken moet je buiten de kunstwereld gaan zoeken of naar oudere kunststijlen kijken.

Het gaat eens goed alles door de mixer jagen en zien wel wat er uit komt. Beetje zoals fotografie ook de kunstwereld in de 19e eeuw zwaar doorheen geschud heeft.

Net zo onwaarschijnlijk als code dat eenheidsworst wordt en dus geen programmeurs meer nodig zijn.

Het is denk ik hoe lang en hoe ver je nadenkt. Als AI verder door is ontwikkeld kan het zo maar zijn dat op AI gebaseerde oplossingen / code voor problemen sneller en efficiënter kunnen worden gemaakt en je inderdaad ziet dat er minder (ik zeg expres niet “geen”) programmeurs nodig zijn.

En to be honest; veel code is momenteel al eenheidsworst. Je ziet een behoorlijke verschuiving van dedicated ontwikkelaars naar mensen die op basis van low code of AI driven oplossingen straks applicaties gaan of laten maken verwacht ik.

Programmeurs zullen in de toekomst wellicht zelfs makkelijker te vervangen zijn dan andere beroepen daar je geen fysieke handelingen bent, de bouwblokken / taal goed beschreven is en het goed te analyseren is hoe output zich zal gaan gedragen waarbij je ook nog eens geautomatiseerd kan laten testen.

[Reactie gewijzigd door Bor op 11 maart 2023 12:07]

Punt is dat men komende jaren AI vooral als ondersteunend gaat gebruiken ipv het overnemen van. Ten minste, dat was de conclusie van mijn phd thesus een aantal jaar geleden.

Heerlijk, die frisse onbevangenheid van de jeugd.

Net zoals zelfrijdende auto’s de vrachtwagen-, taxichauffeurs en aanverwanten niet gaan vervangen.

Mwa, op dezelfde manier zei men dat machines heus niet handwerk zou overnemen.

Het zal zeker nog een tijd kunnen duren, maar mij zou het niet verbazen als zelfrijdende auto’s wel op den duur allerhande chauffeurs gaan vervangen.

Ja en wellicht wordt er begonnen op het spoor, hier worden nu volop testen gedaan met automatisch rijden.
En langzaam zal dit zich gaan uitbreiden naar de autoweg.

Toen de machines kwamen had je mensen nodig om ze te bedienen.

Ik kan mij toch niet aan de indruk onttrekken dat het menselijke aspect bij deze stap met AI niet meer nodig is.

Het punt is volgens mijn vooral dat je niet net zoveel mensen nodig hebt om de machine te bedienen, als dat je mensen vervangen hebt met de machine.
Dus stel dat een lasrobot het werk van 10 lassers in de autofabriek kan doen en je hebt maar 1 persoon nodig om hem te bedienen…
Automatisering gaat nou eenmaal om meer werk door minder mensen laten doen. Dus banen zullen hoe dan ook verdwijnen.
Dat er nieuwe (varianten van) banen bij komen (zoals AI specialist ofzo) bij komen, wil niet zeggen dat het netto aantal mensen dat werk heeft gelijk blijft.

Volgens mij hebben we het over hetzelfde en mis je mijn punt. Het werk verschoof door machines naar dienstverlening.

Dienstverlening wordt hierdoor ook uitgehold, als in niet meer van betekenis voor het geven van banen.

AI specialist, als de AI zelf zijn eigen code kan generenen?

Dat geloof ik graag maar ik verwacht niet dat dat uiteindelijk ook zo blijft. Het is maar hoe ver je de toekomst in wilt of durft te kijken.

Een stap verder is dat AI hierbij haar eigen taal gaat gebruiken en dat wij op termijn de code niet meer kunnen bevatten. AI als een “force of nature” waar de mens mee heeft te dealen.

Skynet }>“></p>
</div>
<p></twk-reaction><twk-reaction id=

Onlangs een demo gehad van Microsoft, via AI hoef je enkel de commentaar van een functie te schrijven en op basis daarvan schrijft de AI de functie voor jou. De AI heeft geleerd op basis van bestaande code, nu weet ik waarom Microsoft github heeft overgenomen.

Dat is misschien zo als AI volledig zelf lerend is.

Maar als automatisering weg geautomatiseerd wordt moeten we naar een nieuwe economie toe. Er komen dan wel nieuwe banen.

Het probleem lijkt me niet dat er geen nieuwe banen komen, maar dat er complexer banen voor in de plaats komen. Niet alle mensen kunnen makkelijk overstappen naar ander type werk. Een chauffeur kan bijvoorbeeld geen interesse hebben om auto’s te onderhouden, en mocht hij dat wel willen gaat die markt waarschijnlijk al over naar een volledige elektrische auto’s; iets waar mogelijk geen affiniteit mee is. Hierdoor kunnen er steeds meer mensen buiten de boot vallen en dat zorgt weer voor andere soorten problemen, zoals inkomensverschillen. Mensen die juist AI systemen gaan gebruiken kunnen extreem veel voordeel behalen. Uiteindelijk lijkt me dat iedereen hiermee is geholpen, maar dat zal voor de mensen op de ondergrens mogelijk niet zo voelen omdat ze minder opties hebben qua werk. Op dit moment heeft praktisch iedereen op aarde toegang tot een telefoon, dat zal met deze AI oplossingen waarschijnlijk ook gebeuren.

Precies!

Ook ten tijde van de industriele revolutie zijn veel mensen werkloos geworden die “niets” meer aan hun spierkracht hadden. Natuurlijk kwam er ander werk voor in de plaats, maar men vergeet dat switchen niet altijd voor iedereen eenvoudig is.

We dragen hier nog elke dag de gevolgen van: een werkdag van 8 uur, vrij in het weekend, vakantiedagen, … bring back 1749 ! :+

Ik denk het niet of nauwelijks. Dit is nou een keerpunt in een samenleving te noemen.

Welkom in “the age of abundance”.

[Reactie gewijzigd door Hatseflats op 11 maart 2023 12:39]

Het is een hulpmiddel, een soort verbeterde stackoverflow bij het helpen in complexe situaties en vragen.
Laat alsjeblieft niet alles over aan zo’n tool, het zelf leren en ontdekken en fouten maken is ook erg leuk en leerzaam.
Het is als een senior naast je waar je vragen aan kunt stellen.
Zo’n tool zoekt naar bestaande richtingen, wees creatief en probeer ook eens totaal wat anders.

Wat is het verschil met wat het nu al is?

Als de leeftijd in je username klopt, dan zou je bewust moeten hebben meegemaakt dat dit al minstens 20 tot 25 jaar (sinds de grootschaligere toepassing van software) zo is.

Dat is het effect van de “democratisering” van dit soort mogelijkheden. Iedereen is nu “creator” (ik heb een enorme hekel aan dit woord, maar bij gebrek aan een betere term…).

Iedereen is nu “creator” (ik heb een enorme hekel aan dit woord, maar bij gebrek aan een betere term…).

Een “maker” of “createur”, dan wordt het in ieder geval een meer Nederlands woord ;)

Dat zeiden kunstschilders waarschijnlijk ook toen het foto toestel uitgevonden werd. Nu is fotografie een kunstform.

[Reactie gewijzigd door wijnj op 11 maart 2023 14:27]

Maar in hoeverre wordt kunst van een AI nog door een mens geinspireerd. Dat is in elk geval bij fotografie nog wel zo.

Waar ik mij het meest zorgen om maak, is dat “wij” mensen dommer gaan worden, want leren is niet meer nodig. Immers, stel je vraag aan een AI en die geeft je het antwoord. Blijven we zelf nog denken? Blijven we kritisch op de antwoorden die de AI ons voorschoteld?

En wat als (om wat voor reden dan ook) het AI netwerk verloren gaat? Het algemeen gebruik van AI maakt ons afhankelijk van de leveranciers van die AI.

Wat als het internet het morgen niet doet? Wat als er morgen geen fototoestellen zijn? Gaan we dan weer schilderen?

Het argument van dommer worden kan voor sommige mensen inderdaad zo zijn, maar is ook niet per definitie zo. zo gebruik ik Chat GPT om te programmeren. Ik leer een nieuwe taal en dat gaat stukken makkelijker met de help van AI. Waar ik vroeger veel tijd kwijt was om relevante voorbeelden en oplossing te vinden heb ik dat nu veel sneller. Ik besteed mijn tijd dus niet aan een nutteloze zoektocht maar leer veel effectiever.

Ik denk ook niet dat we dommer worden, maar wel dat we minder parate kennis nodig hebben. Dat laatste speelt al zins de opkomst van internet. We zullen meer de nadruk leggen op het slim gebruiken van de informatie, dat kan een AI namelijk niet zelf bedenken.

[Reactie gewijzigd door wijnj op 11 maart 2023 16:17]

Heeft fotografie dan de schilderkunst vernietigd?

Want dat was wat er gezegd werd toen mensen portretten begonnen te maken. En in zekere zin: tsja, inderdaad, een boel mensen printen nu fotos om aan de muur te hangen, terwijl daarvoor enkel rijken een schilderij konden laten maken om op te hangen.

AI gaat kunst aanvullen, net zoals alle revoluties hiervoor. Ook iemand zonder echt talent en kunde zal iets mooi kunnen genereren en printen of op een andere manier gebruiken, net zoals mensen nu ook al doen met vakantiefoto’s. Maar er zal altijd plek zijn voor kunst gemaakt door mensen.

Heeft fotografie dan de schilderkunst vernietigd?

Nee, maar er waren wel veel (veeeeeeel) meer kunstschilders voor fotografie gemeengoed werd. Zeggen dat fotografie portret en landschapschilders overbodig heeft gemaakt is niet ver van de waarheid.

Persoonlijk denk ik dat hetzelfde gaat gebeuren voor veel artistieke beroepen. Vernietigen? Nee, vrijwel wegvagen, wel.

En hoe erg is dat? Is het kunstlandschap verschraald omdat we bijna geen portret- en landschaps schilders meer hebben?

Ik vind van niet, er is meer kunst dan ooit.

Ik vind van niet, er is meer kunst dan ooit.

Dat is heel subjectief en o.a. een direct gevolg van de toename van het aantal mensen op deze wereld.

Subjectief?

Sja, enkel als je een enorme zuurpruim wilt zijn en gaat beweren dat elektronische muziek, films, fotografie, en games geen kunst zijn, om maar een paar nieuwe kunstvormen te noemen.

Maar zonder bronnen te kennen durf ik toch aan te nemen dat er in alle metrieken meer kunst gemaakt wordt dan vroeger, en dat dat gewoon een feit is en geen subjectieve kwestie:

1. Aantal types kunst: er zijn simpelweg meer soorten kunst door technologische vooruitgang
2. In absolute aantallen wordt er meer kunst gemaakt, al was het maar door de toegenomen bevolking zoals jij zegt
3. Qua relatieve hoeveel kan ik me niet voorstellen dat we nu, met een miljarden industrie voor zowel muziek, films, en games, minder tijd stoppen in het maken van kunst dan vroeger, toen we door gebrek aan automatisering veel meer arbeid kwijt waren aan basisbehoeften
4. En dan heb ik het enkel nog over productie, maar er is ook consumptie: vroeger was kunst een privilege voor de elite, maar nu kan iedereen ervan genieten, en dan doen we ook op massale schaal.

Wederom: enkel als zuurpruim die de definitie van kunst op een idiote manier vernauwt zodat moderne film, muziek, games, en fotografie “geen kunst” zijn, enkel dan kan je volhouden dat we er nu minder kunst is dan vroeger.

Dat is wel heel veel tekst om iemand een zuurpruim te noemen om dat hij of zij – misschien – een bepaalde creatie minder kunst of kunstzinnig vindt dan jij. En dan ook nog in vraag stellen of kunst wel subjectief is ook. Heel vreemde reactie.

Kunst is subjectief, maar het station of bvb films en games kunst kunnen zijn is imo al LANG gepasseerd: er zijn genoeg voorbeelden van films en games en moderne muziek die unaniem kunst genoemd worden.

Er zal altijd plek zijn voor kunst. Het zal alleen een kleinere markt worden met hogere prijzen. Fysieke kunst die door AI gemaakt wordt zal ook komen, wie weet laat die de schilderkunst juist weer opbloeien doordat het weer betaalbaar wordt.

Eenheidsworst, pindakaasvloeren of aan de muur getapete bananen. We hadden de lat toch al niet heel hoog liggen.

U doelt op moderne kunst.

U doelt op stromingen. Binnen stroming ja. Ik verwacht niet dat AI snel een nieuwe stroming opzet als destijds rock, punk, metal r&b, rap. Het zal wel snel voor variaties binnen een stroming kunnen zorgen.

Dat zal wel mee vallen. Want alles op elkaar lijkt gaan mensen van zelf weer wat anders doen om zich beter te profileren cq verkopen.

Was het al aan het worden

dan ken jij kunst niet. Het is al duizenden jaren geen eenheidsworst en dat zal het nooit zijn.

Je gaat gewoon een overvloed van AI gegenereerde kunst krijgen waardoor het een kunst op zich wordt om een dashboard te krijgen waar je voldoende verschillende soorten te zien krijgt.

De wereld wordt een web van AI’s. Optimalisatie van algoritmes wordt hiermee denk ik een uitstervend vak, maar content on-the-fly genereren en correct presenteren is een grotere nieuwe markt.

Grappige is dat de meeste denken dat het pas recent begonnen is, maar eigenlijk wordt er al jaren gewerkt aan een bijvoorbeeld GPT, en tot voor kort hadden de meeste er nog niet van gehoord.
Het was een mooie evolutie van de eerste versie van GPT tot nu, maar doordat het toegankelijker en bekender is geworden is het wel een revolutie geworden inderdaad.

Paar maanden geleden waren de meeste mensen nog kritisch wat betreft ChatGPT toe in staat was en vond een deel van de mensen het misschien zelfs maar een dom ding. Hoe het ook in elkaar zit en getraind wordt en of het nou wel of niet klopt en of je het nou wel of niet intelligent wil noemen denk ik dat het volgens mij eerst moet bezinken bij een hoop mensen. Collega’s van mij hadden er tot twee weken terug wel eens (vaag) van gehoord, maar totaal niet bij stilgestaan wat het is en kan betekenen voor ze. Een keertje wat vraagstukken en problemen laten ‘oplossen’ door ChatGPT en laten zien aan collega’s en ineens hebben ze het licht gezien.

In de afgelopen twee weken toch al meerdere vraagstukken/problemen waarbij ChatGPT is geraadpleegd om op te lossen waar collega’s zelf niet uitkwamen. Met een paar goede hints en oplossingen zorgde ChatGPT er voor dat collega’s weer verder kwamen. Terwijl ze daarvoor al bijvoorbeeld een half uur naar hun code aan het staren waren en het simpelweg niet zagen wat er verkeerd was en/of geen goede oplossing wisten. Vooral het gerichter antwoord krijgen dan iets zoeken op Google is een verademing. En daarbij de context, waardoor je makkelijk verder kunt doorvragen. Bij Google moet je toch telkens opnieuw zoeken en veel tekst lezen op sites waar Google dan iets heeft gevonden. Dat kost gewoon veel tijd.

En nu merk je dat ChatGPT als een virus verder verspreid binnen het bedrijf, waar collega’s het al redelijk normaal beginnen te vinden om ChatGPT te gebruiken, vooral als assistent.

ChatGPT how to setup dumb acces point in OpenWRT with WAN port enabled. Wat krijg je dan?

Uiteindelijk wellicht wel moet zeggen nog niks mee gedaan heb, niet na de website gegaan, of bing gebruikt waar het in zit.
Maar vroeg of laat ga je het toch tegen komen, want echt alle bedrijven zie je dat ze volop aan inbouwen zijn in hun producten.

Algoritmes die gewoon doen wat ze gevraagd worden bestaan al een tijdje hoor. AI is gewoon de nieuwe hippe IT woord, cloud is alweer verouderd.

Het mooie is dat je hierdoor steeds minder hoeft te kopen en alles zelf naar eigen smaak kan genereren. Nu moet de AI alleen nog leren boodschappen doen deze uitpakken en koken _/-o_ Het zou ook een mooie toepassing zijn om auto’s zelf te laten rijden op afroep dat scheelt een hoop stilstaande auto’s in de straat

En niet te vergeten een personal assistant die allerlei tijdrovende klusjes van je overneemt; onderdelen bestellen, onderhandelen, afspreken inplannen etc.

Daar zie ik wel mogelijkheden ja. Iemand die je helpt. Die je boodschappen (online) doet. Die je taken managed en je afspraken. Wellicht afspraken voor je maakt, met mensen en met de kapper. Etc.

geef het een positronic brain en het gezicht van Brent Spiner.

Auto’s op afroep klinkt leuk maar besef wel dat de helft van de auto’s op de weg dan domweg leeg rond rijd. Denk niet dat dat de situatie op de weg verbeterd. Auto’s staan nu geparkeerd dichtbij de mensen die het willen gebruiken. Als je straks auto’s hebt die zelfstandig rijden heb je opeens veel meer auto’s op de weg die niks vervoeren. Denk dat er heel snel een wet komt om dat te verbieden.

Het mooie is dat je hierdoor steeds minder hoeft te kopen en alles zelf naar eigen smaak kan genereren.

Maar hoe ga je smaak ontwikkelen als je geen nieuwe informatie meer ziet? Die AIs herkauwen enkel bestaande dingen.

De kaderleden van Microsoft Duitsland kwamen tijdens het evenement terug op de feitelijke onwaarheden die AI-chatbot soms kan genereren en stelden dat het bedrijf hiervoor aan een oplossing werkt.

Wie bepaalt wat dan waar en niet waar is? Dat is dus niet de kant die we op moeten gaan.

Wie bepaald dat klimaat verandering waar is en dat reptielen de wereld niet beheersen? Die mensen dus.

Als je ziet hoe goedgelovig mensen zijn en wat voor paranoia complottheorieën ze aanhangen, is moderatie noodzakelijk. Natuurlijk moet daarbij het tijdsbeeld/voortschrijdend inzicht meegenomen worden, en dat is lastig, maar AI heeft nu al laten zien hoe erg het ‘fout’ kan zijn en dat moet aangepakt worden om ellende en misbruik te voorkomen. Zeker nu het zo ver is dat het moeiteloos met deepfakes gecombineerd zou kunnen.

“paranoia complottheorieën”, net zoals de pijplijn die door Rusland was opgeblazen bedoel je? Nou, er is niks mis, om vragen te blijven stellen. Dat was vroeger een bekende slogan van een Amerikaans televisieprogramma. Kortom: Stop met polariseren, wegkijken, wegzetten: mensen mogen zaken in twijfel trekken en ter discussie stellen. Iets wat vandaag waarheid is, kan morgen een leugen zijn.

[Reactie gewijzigd door m4ikel op 11 maart 2023 15:34]


ik snap niet helemaal waar je heen wil. Niemand weet precies wat waar en onwaar is, tot in detail. Een open mind is goed en bepaalde theorien opzij zetten omdat het kul is is ook prima. Zoals reptielen beheersen de wereld, een onzin theorie. Het afdoen als flauwekul kan een goede conclusie zijn, die op basis van respect en waarheidsvinding geconcludeerd wordt. Als we niks mogen concluderen zijn we verkeerd bezig.

Je kunt alleen maar goede kennis verspreiden door moderatie en met meerdere mensen in een groep. Kijk maar naar wiki. wordt gemodereerd en heeft een redelijk hoog waarheidsgehalte. Het helpt dat het niet commercieel is maar vrijwillig.

Enige context is dan wel van toepassing, want de link met de reptielen zoals jij die legt, komt niet van Baudet:

https://panorama.nl/artik…aardige-reptielen-theorie
https://twitter.com/thier…aardige-reptielen-theorie

Verder zijn er een aantal theologen die over reptielen zijnde ‘elite’ spreken. Kortom: Ook hierbij snijd het mes van de waarheid, aan twee kanten.

[Reactie gewijzigd door m4ikel op 12 maart 2023 15:45]

ik heb het niet over Baudet, die zelf overigens gezegd heeft dat hij erin geloofd. Hij zegt nu dat het om een metafoor gaat en zo kun je het inderdaad interpreteren. Maar dan had hij dat ook anders kunnen verwoorden. Een theoloog die iets vindt is ook geen bewijs, gewoon een anddere mening. Dat is geen waarheid. Dat bedoel ik dus, niet alle opmerkingen zijn waarheden en je mag gerust daar in selecteren om dingen af te doen als onzin. Ik kan twitteren dat gras blauw is. Daarmee is dat niet zo, dat is niet een mes der waarheid dat aan twe kanten snijdt omdat ik dat online beweer, het is gewoon onzin (en ja er is een soort gras die Blauwgras heet).

Volgens mij bestrijdt niemand dat het klimaat veranderd. Het gaat om de invloed van menselijke activiteiten op het wereldwijde klimaat op lange termijn. Nu worden voorspellingen gedaan met niet transparante modellen. Soortgelijke modellen werden tijdens Corona pandemie gebruikt, die bleken er allemaal behoorlijk naast te zitten. De hockeystick theorie, gepresenteerd door Al Gore, bleek iig al niet wetenschappelijk gefundeerd en werd door Wikileaks exposed (interne email wisseling) vandaar dat global heating werd aangepast aan climate change.

Elk model hangt vol van aannames en de wereld is heel erg complex en dynamisch. Denk dat niemand tegen vermindering is van aantoonbare schadelijke stoffen. Maar moord en brand te schreeuwen omdat een model iets laat zien. Kom op get real.

de modellen zijn volkomen transparant en opensource, de wetenschap eromheen is zo doorzichtig mogelijk. De conlusies zijn aanvechtbaar zoals alle wetenschappelijke cconclusies, maar de basis waarop ze genomen worden is glashelder. Het zijn wel verschrikkelijk complexe modellen , 3D atmospherische fysica. Dus je moet niet verwachten dat je er wat van begrijpt als dit niet je vak is.
Modellen worden complexer, feedback loops komen er meer en meer in zodat de inzichten voortdurend veranderen. Dus inzicchten uit het verleden veranderen weer. De hockeystick theorie is niet door ALGore verzonnen, en is ook niet aangepast door een paar emails. Maar als je je beeldvorming en conclusies baseert op dat soort info … tja, dan is er niets wat een ander kan zeggen wat jou tevereden stelt.

Zeg gewoon dat je geen zin hebt om te je leven aan te passen, Je hoeft je niet te verschuilen achter een film van een politicus en wikileaks di die film weer heeft veranderd.

Dat wordt wel bestreden.

De modellen staan in wetenschappelijke artikelen, als je die niet snapt moet je het wellicht overlaten aan mensen die dat wel snappen.

En ja er zijn mensen die tegen het verminderen van aantoonbaar slechte stoffen, als dat betekend dat ze minder geld verdienen. En die personen schreeuwen dan moord en brand.

Of het feit dat het weigert te melden van welke bronnen en referenties het geleerd heeft.

Als je om wetenschappelijke of engineering dingen vraagt, is dat absoluut een no-no natuurlijk.
Ik ben zelf al in situatie beland dat ik de uitleg uiterst dubieus vond met een behoorlijke bias.

Als men algoritmes kan maken dat een AI zo goed zelf kan nadenken, is het ook niet meer ingewikkeld om een aantal goede resources aan te leren of deze resources bij te houden.

wij hadden daar laatst een discussie over tijdens de lunch (UTwente). Er worden per jaar 4210000 wetenschappelijke artikelen gepucliceerd: https://en.wikipedia.org/…echnical_journal_articles
En ik weet uit ervraing als editor dat de rejection rate ongeveer 80% is het aantal geschreven artikelen is dus minimaal het drievoudige.
Mijn collegas zeiden terecht dat zij niet meer kunnen garanderen dat ze bij een onderwerp de beste
literatuur hebben samengevat om de state of the art weer te geven. Dat zie je ook bijna niet meer gebeuren in de wetenschap. In mijn eigen veld is de standaard openingszin: we weten helemaal niet hoe dit werkt (lees, ik heb me er maar niet in verdiept) en nu ga ik de machine learning methode “spannende naam” gebruiken om soep te koken uit een massa data. De data die ik gebruik hebben vagelijk verband met het proces want Pietje zei dit ook. etc.
Ik denk dus dat het misschien wel een oplossing is om een AI de literatuur te laten afzoeken en daar wat van samenstellen, als er referenties bijzitten. Want als je het zelf doet heb je een enorme bias en zit je in jje bubbel. Ik lees bijv nooit Duitse, Franse of Spaanse artikelen terwijl daar fabtastisch werk bij kan zitten..

Als reptielen de wereld zouden beheersen dan zouden ze juist meer global warming willen, reptielen zijn immers koelbloedig en gedijen niet goed in koude klimaten. Maar ja, dan kom je weer met wetenschap en dat gaat er ook niet in.

[Reactie gewijzigd door svenk91 op 11 maart 2023 13:04]

Inderdaad, en dat doet me weer aan de film “The Arrival” denken :)

Wat is jouw beeld hierbij dan? Vragen stellen en compleet foute informatie als antwoord krijgen?

Doe er rotzooi in, en je kan rotzooi uit verwachten. Gaat er iemand bepalen wat rotzooi is, dan komt er wel een ander die het graag anders ziet. Komt er rotzooi uit, dan komt er wel een ander die het graag anders ziet.

Microsoft heeft kennelijk al voor een belangrijk deel besloten wat er in gaat, maar ze zijn er niet open over. Dan kunnen ze oplossingen bedenken die ze willen, maar wie dit AI wil gebruiken kan dus maar beter goed bedenken waarom het gebruik belangrijker is dan waar het antwoord allemaal op gebaseerd is en hoe het zeker genoeg aan de eigen eisen voldoet. Als die gebruikers al eisen hebben.

[Reactie gewijzigd door kodak op 11 maart 2023 12:23]

om eerlijk te zijn denk ik dat het zo helemaal niet werkt. chatgpt is eeen AI die zinnen en kennis volgens een taalmodel combineert. Kun je beperken wat die AI allemaal ziet op internet? hoe dan?
oprechte vraag.

Als er al iets beperkt wordt is het eerder wat eruit komt dan wat erin gaat denk ik.

Dit soort AI zijn geen onbegrensde verwerkers die zelf bepalen wat ze tot zich nemen. De eigenaar bepaalt de regels, zoals welke bronnen zijn toegestaan en hoe het met bepaalde gegevens om mag gaan. Dat is zeker niet foutloos, maar die regels worden gegeven om het op zijn minst proberen te beperken dat er volgens de eigenaar ongewenste gegevens in gaan. En ja, er controle van wat er uit gaat is er meestal ook.

[…]

Wie bepaalt wat dan waar en niet waar is?

Boerenverstand :?

ChatGPT kan heel overtuigend een verhaal voorleggen wat 102% uit den digitale duim is gezogen. Dat het dit soms/vaak doet is geen geheim want het staat ook als waarschuwing op de gebruikspagina van ChatGPT.

Het heeft niets te maken met politiek of feitelijke gebeurtenissen.

ChatGPT is dan ook een taalmodel, geen feitenmachine. Het model kan fantastisch mooie zinnen genereren op basis van zowel juiste als onjuiste informatie.

op basis van informatie die door mensen op het internet gezet is bedoel je. Er is steeds dat hartnekkige idee dat informatie niet door een AI verzameld wel waar is. LOL.

Zeker, op basis van door mensen (met danwel zonder expertise) gegenereerde informatie!

Overigens ken ik niemand die het idee heeft dat – niet door AI verzamelde informatie – altijd correct is.

Met enige regelmaat roep ik iets als “het staat op internet, dus het is waar”, maar dat is dan vooral ironisch bedoeld. Het verbaast mij eigenlijk ook niet dat er groepen zijn die dat zonder enige ironie kunnen roepen.

daar heb je gelijk in, er wordt niet beweerd dat alles van het internet waar is, en er is wel degelijk een kritische houding (gelukkig).
Misschien dat er zoveel ophef is over chatgpt omdat het dingen kan produceren die redelijk klinken en ons moeite zouden kosten om te produceren. We zijn als mensen gewoon vrij makkelijk te manipuleren, en niet zulke complexe en doordachte wezens dan we zelf wel zouden willen. En daar worden we blijkbaar een beetje zenuwachtig van…


De mensen met macht, die zaken sturen als hun vermogen in gevaar dreigt te komen. Dat zie je toch in gehele wereldgeschiedenis. Open en transparant wordt gepredict en tegenovergestelde is waar. Bekend voorbeeld zijn zwarte passages in WOB verzoeken.

Mensen met macht bepalen welke kleur mijn auto is? :/

Niet direct hoor, maar is niet uit te sluiten dat jij die kleur mooi vind omdat dat zo in de markt is gezet.


elk merk heeft vaak zelfs per model een standaardkleur (soms een paar) en al de andere kleuren zijn duurder. Als je ziet hoe vaak er voor de goedkoopste kleur gekozen wordt, dan is de impact van die beslissing vaak bepalend voor de meest geziene kleur

Ik weet niet of het grappig bedoeld is of niet, maar ik zie echt regelmatig witte tesla’s en mercedessen.

Is dat niet omdat wit de standaardkleur van Tesla is en elke andere kleur meerprijs is?

Maar waarom is wit de standaard kleur moet je je dan afvragen. Omdat dat het aantrekkelijkst is voor de reptielen die stiekem de wereld beheersen 8)7


Witte auto’s zijn extreem populair. En niet alleen non-metallic wit, maar ook metallic en parelmoer (Tesla’s standaardkleur).

Je reactie was relevant in de jaren 90, toen een witte peugeot 205 er inderdaad goedkoop uitzag. Nu is wit een kleur die de auto er goed uit laat komen.

Kan je straks je favoriete tv serie nieuw leven inblazen nadat het gecanceld is.

Kan je straks je favoriete tv serie nieuw leven inblazen nadat het gecanceld is.

Er is al een “live action” variant van family Guy gegenereerd door AI (weet even niet welke) en dat ziet er al verdomd goed uit.

Ja klopt, dat zijn enkel nog foto’s. Maar vanaf volgende week zien we Youtube vol staan met videobeelden. Al zie je bij de foto’s nog fouten zoals extra ledematen en vingers. Het zal qua videobeelden ook wel vreemde fouten hebben en qua verhaal nergens over gaan. Ben benieuwd hoe snel die fouten verdwijnen.

Dat is een vrij onschuldig idee maar denk eens aan AI gebaseerde deepfakes op grote schaal. Dit kan de wereld snel en heel nadelig veranderen.

Ik vind het een vrij bizar idee, maar ik verwacht dat we in een paar jaar hele films en series kunnen genereren die niet van door mensen gemaakte films en series te onderscheiden zijn. Kan de wereld ook zeker nadelig veranderen.

nieuw seizoen van Seinfeld! :P

Bijvoorbeeld :P Een extra seizoen erbij. En/of als het einde je niet bevalt even wat wijzigingen doorvoeren.

Jaaaaaaaa!!! Ik ben voor 🙂

Das handig want na seizoen 6 zijn er geen nieuwe afleveringen game of Thrones uitgekomen.

Of gewoon een serie laten genereren op basis van een aantal kernwoorden en referentieseries. Streaming diensten worden overbodig :) .

En wat denken we van porno in al zijn verschijningsvormen wat gecreëerd wordt met dit soort AI. Verwacht dat Microsoft dat in ChatGPT4 blokkeert.

Je kan nu al geen schunnige teksten prompten. Zit dus al een blokkade op.

Wat opzich best bijzonder is. Het is niet alsof porno illegaal is ofzo. Lijkt me juist een heel grote kans voor een AI om daar iets mee te doen.

Het is alsnog wel nog steeds makkelijk om langs die blokkade heen te werken. Geef gewoon wat juiste prompts dat de chatGPT vastgehouden wordt en alleen nog maar de waarheid mag vertellen en je kan alles weer doen. (Het is iets complexer dan dat want ze proberen die “jailbreaks” wel zo snel te fixen altijd.)

Er komt vast wel een ongelimiteerde versie of anders wel een soortgelijk iets. Dit is een te grote kans om te laten liggen.

Het probleem met deze manier van denken is dat het niet de enige partij is die een dergelijke AI produceert. Nu met Stable Diffusion kun je ook al modellen getrained op porno downloaden en zelf in de software laden, dat Microsoft het blokkeert houdt de voortgang hierin niet tegen.

Ben niet in de gelegenheid om het uit te proberen, maar stel dat twee personen in een aparte sessie dezelfde vraag stellen, zullen ze dan ook dezelfde output krijgen van GPT

Je kunt telkens een nieuw antwoord laten genereren op je eigen zelfde prompt dus waarschijnlijk niet. Al zal dat meer qua bewoording verschillen.

Om beeld, geluid, 3d, video enz. te genereren zal er ook een renderer of some sort achter moeten zitten die dat daadwerkelijk omzet naar de gewenste output. Weet iemand wat daarachter zit allemaal aan software?

Dit gaat allemaal via neurale netwerken, zie https://makeavideo.studio/.

Heb de code van deze modellen niet gecheckt maar neem aan dat er een soort “uncompressed” content uit komt die je met een gewone videocodec kunt encoderen.

Ik vraag me trouwens af wat de vertraging gaat zijn bij dat soort content, het kan niet goedkoop zijn om video te renderen met AI in die hoeveelheden.

Aan de ene kant zeer mooi dit soort ontwikkelingen, aan de andere kant zal phishing en vooral spoofing hierdoor bijna niet van echt te onderscheiden zijn, als men dat bijvoorbeeld kan inzetten om vertrouwen te winnen.

Dit zal in mijn ogen de ontwikkeling van biometrische technologie dan ook in een stroomversnelling brengen.

Ik studeer zelf AI aan de Radboud en mijn professoren omarmen chatGPT.
Mijn medestudenten en ik gebruiken chatGTP om lastige onderwerpen uit te leggen.
Sommige medestudenten gebruiken het zelfs om complete paragrafen te schrijven.
Echter, ik ben van mening dat dit te vergaat, mijn docenten ook.
ChatGTP is een geweldig hulpmiddel, maar moet niet worden gebruikt om academisch werk te vervangen.

Daarnaast beseffen veel mensen niet dat chatGTP heel goed is in wat hij doet, maar niet beseft wat de woorden betekenen. Wij mensen snappen bijvoorbeeld wat het concept “dood” en “leven” inhoud en wat de gevolgen zijn als er iemand sterft, maar chatGTP en andere AI hebben veel moeite met het begrijpen van concepten.
Een AI dat concepten begrijpt zal een grote stap zijn naar een zelfconsious AI, als het dan niet al een self consious AI is.

Het zal blijven ontwikkelen, men is ook volop bezig met elektronische breinen die zelfstandig kunnen denken en dingen kunnen herkennen. We zitten aan de start van een nieuwe tech evolutie wat dat aangaat

Wij mensen snappen bijvoorbeeld wat het concept “dood” en “leven” inhoud en wat de gevolgen zijn als er iemand sterft,

Is dat zo? In veel landen op deze wereld heeft een mensenleven nauwelijks waarde, dus hoezo begrijpen mensen dan wat de gevolgen zijn wanneer je iemand de dood in stuurt?

maar chatGTP en andere AI hebben veel moeite met het begrijpen van concepten.

Mensen hebben hier al grote moeite mee, dus zou je kunnen stellen dat de AI het eigenlijk al heel goed doet

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.

Read More

Author: Buffy Lanz

Leave a Reply