Een van bedrijven achter Stable Diffusion presenteert text-to-video-AI

Een van bedrijven achter Stable Diffusion presenteert text-to-video-AI

Ik hoop op heel veel meer AI maar ook veel wetgeving die misbruik tegengaat. Je kan producenten verplichten markers toe te voegen om de bron te achterhalen zodat iedereen weet wat echt en wat vals is. Zonder tools lukt dat niet. Je kan Ai immers ook inzetten om Ai te spotten :)

Maar los van misbruik is Ai (edit: hopelijk) ook wel een zegen. We moeten met zijn allen efficiënter werken. De vergrijzing en pensioenen zijn een probleem. Krapte op de arbeidsmarkt etc. Met Ai kunnen we buiten de leuke dingen hopelijk ook professionele winsten boeken.

[Reactie gewijzigd door Coolstart op 20 maart 2023 21:44]

Of AI een zegen is, kun je vermoedelijk nu nog niet vast stellen. Van smart phones zie je ook nog niet eens zo heel lang dat de negatieve kanten meer boven komen drijven. En dat pas na zoveel jaar.

Als techniek je dommer maakt, dan is wellicht een alarmbel op zijn plek.

Hoe dan ook, onze afhankelijkheid van elektriciteit wordt door dit soort dingen ook niet kleiner… Dus voor mij is ‘zegen’ net te optimistisch al zie ik (en gebruiken we die in ons bedrijf ook) nuttige praktische toepassingen.

Klopt, ik heb er nu ‘hopelijk’ bij gezet. We moeten het goed inrichten zodat AI een meerwaarde wordt voor iedereen.

Net zoals de industrialisering en de komst van de computer heeft ooit ook voor veel onrust gezorgd. We gaan bij Ai ook veel vragen hebben en uitdagingen die we nu niet kennen.

De industrialisering heeft veel voordelen maar co2 en bijv overbevissing zijn ook zaken die we nu ook moeten oplossen. Mss moeten we nu er iets voorzichtiger met omspringen.

Doemdenken is makkelijk en ik hoop dat we daar niet in gaan afgleiden. Dat is een straatje zonder einde. Maar ik hoop wel dat onze wetgeving er gezond met omgaat. Voldoende vrijheden geven en misbruik inperken. Ook machtsmisbruik.

Wat voor mij zorgelijk is dat het weer Microsoft en Google zijn die vol aan het investeren zijn. Het zou gezonden zijn dat we ook in de EU grote spelers krijgen.

We gaan idd meer afhankelijk zijn van elektriciteit maar tegelijk is de opwekking er van ook democratischer geworden. Zonnepanelen, thuisbatterijen, windmolens in de Noordzee met vele spelers etc. Ook dat zijn politieke beslissingen die verder ontwikkeld moeten worden.

[Reactie gewijzigd door Coolstart op 20 maart 2023 22:03]

Ik denk dat je nu dingen te algemeen stelt en te gemakkelijk mij doemdenken in de schoenen lijkt te schuiven (wellicht onbedoeld) en over een te lange periode kijkt. Als ik me beperk tot zeg de laatste 10-20 jaar, dan is er wel een omslag gekomen:

– kaartlezen kan men niet meer, dankzij TomTom (en soortgelijks)
– foutloos spellen is een uitdaging, o.a. dankzij ontlezing (smartphone)

Dat ga je dus niet oplossen door nog meer techniek in te zetten. Ook al zou je over een lnagere periode van industrialisering kijken, de grote hap energievebruik is van na de 2e wereld oorlog, terwijk industrialisering al veel langer geleden startte.

Of opwekking democratischer is geworden? Ik waag het te betwijfelen. De markt is in handen van veelal grote, buitenlandse ondernemingen. De investeringen (door o.a. de overheid) en de opbrengsten van de zogenaamde groene energie vloeit doorgaans in de zakken van (buitenlandse) aandeelhouders. Grote stukken zee worden of verboden voor vissen of een techniek (pulskor, die aantoonbaar minder energie kostte) werd ‘democratisch’ de nek omgedraaid (door misvattingen van o.a. de NL overheid, maar ook lobby van een Franse club, waar kennelijk de Fransen niet zo veel op hadden met innovatie).

Los daarvan heeft AI zeker zijn nuttige kanten, maar mogelijk zijn de schaduwkanten nog groter, zeker als AI ingezet gaat worden voor militaire doeleinden (en gebrek aan ‘wie is verantwoordlijk’ bij AI voor een besluit). De wetgeving zal waarschijnlijk dit niet bij kunnen benen. En al zou je wetgeving hebben, dan nog kan het falikant mis gaan (denk aan Groningen en toeslagenaffaire). Stel niet al te veel hoop op (NL of EU) wetgeving, niet voor onze regio en al helemaal niet voor daarbuiten (wereldleiders hebben hier sowieso geen boodschap aan).

– kaartlezen kan men niet meer, dankzij TomTom (en soortgelijks)
– foutloos spellen is een uitdaging, o.a. dankzij ontlezing (smartphone)

Hoeveel mensen kunnen nog:
– een kip slachten?
– een tafel maken
– een trui breien
– soep trekken
– een waterput slaan
– vuur maken zonder lucifers/aansteker

Veel mensen kunnen al zo veel basale dingen niet.

[…]
Hoeveel mensen kunnen nog:
– een kip slachten?
– een tafel maken
– een trui breien
– soep trekken
– een waterput slaan
– vuur maken zonder lucifers/aansteker

Nee,Ja,Nee,Ja,Nee,Ja :+

Die nuance had ik zelf ook al gemaakt, maar niet kunnen lezen (recent las ik dat een significant deel van de jong volwassenen niet in staat is om een belastingaangifte in te vullen) is wel erg (onpraktisch). En ik zie dat ook op andere terreinen (o.a. zelfredzaamheid).

Overigens kom ik met de meeste dingen uit je lijstje een heel eind. Waar een wil is is een weg, al dan niet met een JoepTjoep filmpje… Al is het wel heel lang geleden dat ook jongens moesten leren breien (iets uit de vorige eeuw en een tamelijk directieve juf-van-het-oude-stempel met haar op haar tanden ;-)).

Die nuance had ik zelf ook al gemaakt, maar niet kunnen lezen (recent las ik dat een significant deel van de jong volwassenen niet in staat is om een belastingaangifte in te vullen) is wel erg (onpraktisch). En ik zie dat ook op andere terreinen (o.a. zelfredzaamheid).

Er is altijd een significant deel van de bevolking geweest die niet zelf de belastingaangifte in kon vullen. Daarvoor waren er zo veel belastingadviseurs die mensen hielpen dit in te vullen. En de opmerking dat je er zelf wel uitkomt met een Youtube filmpje dat geld voor alles. Daarmee kan iemand ook wel leren om kaart te lezen. Dus waarom zou iemand niet google maps mogen gebruiken, maar jij wel youtube om iets te leren? Het gaat vooral om parate kennis en vaardigheden.

Maar het is van alle tijden dat vaardigheden en kennis veranderen in de tijdsgeest. Dat is nog nooit in de geschiedenis van de mens anders geweest.

Ik denk dat maar een heel erg klein deel van de bevolking echt zelfredzaam is in het geval van een ramp en men langere termijn geen toegang heeft tot technologie.

Die youtube verwijzing was met een zeer vette knipoog. Voel je niet beledigd of zo. Dat was niet de bedoeling.

En dat er altijd een aanzienlijk deel was dat geen belastingaangifte kon doen, klopt, maar lijkt nu te stijgen, ondanks dat opleidingsniveaus ook stijgen. Alleen de leesvaardigheid zakt. Dat is best zorgelijk en niet met youtube op te lossen.

Ik verbied verder niemand iets hoor, maar kaart lerzen lezen met youtube? Seriously? Dat is net zoiets als leren zwemmen uit een boek (of moderner: van you tube). Kaart leren lezen moet je zelf doen, niet vanaf een filmpje. Er zit verschil tussen wat je weet (of denkt te weten) en wat je kunt (vaardigheden c.q. toepassen).

Echt zelfredzaam, dat is idd maar een zeer klein deel. Stroom weg en geldautomaat uit = exit eten (en de meesten hebben geen eigen tuin. En als je die wel hebt, heb je niet het hele seizoen voldoende).

De vraag is meer, hoeveel mensen moeten dit nog kunnen? Techniek en hopelijk ook AI is er om ons te ontzorgen en efficiënter met de tijd om te gaan. Als we alles niet hadden geautomatiseerd wat we nu al hebben waren we nog steeds hedendaags met zaken bezig die veel tijd kosten waardoor er minder focus was op het ontwikkelen/vooruitstreven van de mensheid. Het zit in onze aard om onszelf verder te ontwikkelen en te verbeteren. Dit onderscheid ons ook van dieren.

Ik ben het volledig met je eens als je zegt dat sommige ontwikkelingen zoals (social)media ook negatieve kanten hebben zoals dat men tegenwoordig minder leest, minder goed is in hoofdrekenen, minder beweegt, etc. Dit zijn zeker negatieve aspecten die er kunnen zijn. Sommige dingen zoals beweging zijn uiteraard persoonlijke dingen.

Maar om terug te komen om de basale dingen. We hoeven tegenwoordig ook niet echt meer een tafel te maken of een kip te slachten om te overleven zoals vroeger. Door de jaren heen zijn ambachten ontstaan waardoor niet iedereen dit soort “basale” dingen hoeft te kunnen. Dit begon dus al veel eerder, ver voor de industriële revolutie al. Techniek is er dus puur om ons vooruit te helpen(comfort, gezondheid, etc), efficiënter om te gaan me tijd en dus meer tijd te hebben en dus ook tijd om efficiëntere dingen te ontwikkelen. Zo zit je in een loop en zo ontwikkeld men zich dus ook steeds sneller wat ook te zien is als je kijkt naar de evolutie van de mens op het gebied van ontwikkelingen. Ontwikkeling van techniek gaat steeds sneller en is bijna niet meer bij te benen op een bepaald punt.

Ik zou je absoluut geen doemdenker willen noemen en ben het veel eens met wat je zegt hier, maar (ja, kwam een maar ;)) je kan het ook zo zien:
.
– kaartlezen hoeft men niet meer.
– foutloos spellen is niet meer nodig o.a. dankzij spellcheckers (smartphone).

Dat is de ‘prijs’ van vooruitgang. Vroeger moesten we dingen doen die we nu niet meer hoeven.
En daarnaast moeten we nu dingen kunnen die vroeger niemand zou snappen (leg je oma TikTok eens uit zonder dat het idioot klinkt voor haar :+).

Ik kan onmogelijk reageren op al je voorbeelden maar je lijkt te sturen naar het feit dat we aan het ‘ontleren’ zijn en dat we minder technologie nodig hebben?

Dat ga je dus niet oplossen door nog meer techniek in te zetten.

Het aandeel hoogopgeleiden was nog nooit zo groot. R&D afdelingen, onderzoekers, ingenieurs enz. Opleidingen worden gespecialiseerden. Programmeertalen geavanceerder.

Van ontleren is geen sprake. Er is een explosie van kennis al zal de klompenmaker daar natuurlijk anders over oordelen.

Ai kan ons helpen efficiënter te werken door taken over te nemen. Alles met de hand blijven doen omdat we het anders zouden ontleren zou heel spijtig zijn.

Er zijn veel meer bedrijven aan het investeren in ai, ook in de eu, echter hebben hier maar weinig bedrijven xx miljard in kas. Als wij 20 miljoen investeren hoor je daar niks over, want het valt in het niet bij de grote jongens

ai wordt al volop toegepast, dus het is al een zege…of het voor alles een zege is, dat is het natuurlijk niet. En net zoals met elke ‘menselijke’ vooruitstrevende techniek zal het ook worden misbruikt door deze of gene.

Het kritieke punt is als ai zich misbruikt tegen de mens.

[Reactie gewijzigd door litebyte op 20 maart 2023 23:05]

De negatieve kanten van AI zijn al lang bekend. Illustrators zijn door Stable Diffusion eigenlijk al overbodig gemaakt. Veel bedrijven huren die niet meer in.
Het heeft de potentie om een hoop beroepen overbodig te maken. Het is misschien niet goed, maar wel goed genoeg. En daar kunnen mensen niet mee concurreren.

Een utopisch denkbeeld zou zijn als het de zware beroepen zou vervangen, zodat mensen tijd vrij hebben voor kunst.
Wat hier gebeurd is het complete tegenovergestelde. Ze gaan meteen achter de kunsten aan.

De enige die hier beter van worden zijn een handjevol Amerikaanse bedrijven. Ik denk dat wij van “goed genoeg” een stuk armer worden.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 20 maart 2023 23:50]

Het maakt ook nieuwe vormen van kunst mogelijk en brengt methodes die eerst alleen waren weggelegd voor grote studios met veel personeel naar kleinere bedrijven groepen. Zie bijvoorbeeld Corridor: https://www.youtube.com/watch?v=_9LX9HSQkWo

Maar word het goed genoeg voor die grotere bedrijven dan word dat “veel personeel” dus overbodig.
Nu gaat het nog om illustrators. De filmindustrie is al een hele andere orde (in Nederland 18.000 banen). Als deze dingen straks code kunnen schrijven en onderhouden dan denk ik dat onze economie daar niet klaar voor is.

Dit gaat nog veel harder dan de industrialisatie (wat voor de meesten een vreselijke tijd was om in te leven), is nog gecentraliseerder, en levert vrijwel geen extra banen op.

Dus leuk dat je straks in je eentje een film kunt maken. Maar voor velen komt hun hele carriëre ten einde hierdoor.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 21 maart 2023 12:22]

Kunst kan ook een mengvorm van zaken zijn.
Kunst hoeft niet een Rembrand-esque schilderij te zijn.
Kunst kan ook een collage zijn van afbeeldingen die a-la minute gegenereerd worden op basis van de bewegingen van het lichaam en de conversaties die er in die ruimte plaatsvinden.

Een kunstenaar kan dus met behulp van text-to-speech, text-to-image en text-to-video iets bouwen waarmee voor toeschouwers zaken tastbaarder worden en verwondering kunnen oproepen.

Daarnaast moet AI zelf nog wel de input krijgen. Die creativiteit is dus wel afhankelijk van de creativiteit van de gebruiker. Die gebruiker moet dan wel geleerd worden om creatief te denken.

Ik hoop op heel veel meer AI maar ook veel wetgeving die misbruik tegengaat.

er zal een moment komen dat ze AI inzetten om wetgeving te analyseren en te verfijnen en dat laatste moet je dan lezen als mee op te maken.

Langs de andere kant: er is zoveel dat globaal gebeurt dat een AI alle wetgeving wereldwijd kan vergelijken en exploits vinden, net zoals belastingsparadijzen misbruikt worden om belastingen te ontwijken.

Ik ben wat pessimistischer. Ik denk dat we op de langer termijn de regie over onze software en later ons leven (deels) kwijt kunnen raken. Dat lijkt mij persoonlijk een enge gedachte. Ja, juiste wetgeving zou hierbij kunnen helpen. Maar zelfs “gewone” technologie kan de overheid al niet mee uit de voeten, dus ik heb weinig vertrouwen dat dit bij AI beter zal zijn.

Daarnaast zijn vergrijzen/pensioenen en de krapte op de arbeidsmarkt iets wat al tientallen jaren geleden bekend was maar niets aan gedaan is. Daar gaat AI niets (denk ik) niet aan veranderen. De rol van de mens zal alleen verschuiven, net als gebeurd is bij de industriële revolutie en auto/robotisering.

De rol van de mens zal alleen verschuiven, net als gebeurd is bij de industriële revolutie en auto/robotisering

en ik hoop dat je met me eens bent dat die vooruitgang ons als mensheid behoorlijk geholpen in heeft, zelfs al heeft het op de korte termijn banen gekost.

Je kunt verplichten watermerkjes toe te voegen, maar als veel van deze modellen open-source zijn dan is dat er ook zo uit te slopen.

Onvolkomenheden in de video zijn vaak op te sporen maar er wordt ook hard getraind om die er juist uit te halen dus dat blijft een kat-muisgevecht.

Als je wil kijken naar échte oplossingen, kijk dan naar https://c2pa.org/ … dat gaat over het herleidbaar maken van authenticiteit van de hele keten. Dus ipv bewijzen dat iets nep is gaan we bewijzen dat het echt is. Ik vermoed dat mediaspelers in de toekomst deze informatie uit gaan lezen en een waarschuwing weergeven als een video niet volledig herleidbaar echt is.

Ik vermoed dat mediaspelers in de toekomst deze informatie uit gaan lezen en een waarschuwing weergeven als een video niet volledig herleidbaar echt is.

Klopt. In principe kan elke beeldgenerator (smartphone of Ai generator) media handtekenen. Dat kan dan starten bij de sensor en elke keer de data wordt aangepast dan moet er een spoor toegevoegd worden. Bijvoorbeeld de Raw -> Jpg conversie ->> Whatsapp compressie –>

Momenteel is er nog wel geen standaard die het mogelijk maakt.


Een issue waar je nog vrij weinig over hoort: het gebruik van de moderne AI machinerie vergen een hoop energie. Neurale netwerken moeten getraind worden. Een vraag is wat is hier een gulden middenweg. Gaan we voor elke leukigheid een neuraal netwerk trainen of denken we na over wat we trainen en is het nuttig? En dan heb ik het ook over een spade dieper. Een AI netwerk is getraind. Het ding doet het goed. Ga je hem dan bevriezen of laat je hem lekker doortrainen in de AI-cloud? Er zijn zo wat scenario’s en cases denkbaar.
De huidige mogelijkheden waren er in de jaren negentig ook. Alleen ontbrak de rekenkracht. Nu zitten we kennelijk op een punt dat het wel ‘lukt’. Maar wordt er haast gevoeld om dergelijke voorzieningen energiezuiniger te maken?

En je denkt dat een marker niet te kopiëren is van A naar B?

Benieuwd hoe de porno industrie deze technologie te gelde gaat maken.

Veel plezier:
https://pornpen.ai (nsfw)

er is zelfs een betere die je volledig zelf prompts laat geven in plaats van de eigen prompts.
https://pornworks.ai (NSFW)

Kan je zelf al doen, met Stable Diffusion wat mooie vrouwen maken en betalen voor meer content (bloot), het lijkt ook allemaal rete echt (met een beetje oefening en de juiste modellen/lora’s). Als je het een beetje goed doet kan je er een maandsalaris uit halen :9

Kijk voor de grap is op Civitai/ naar de voorbeeld plaatjes van de meeste Stable Diffusion modellen.

En bedenk je nu dat je niet bent ingelogd en daarom niet eens de specifieke NSFW modellen ziet.

Het is insane wat er momenteel allemaal op het gebied van AI gebeurt. De sprongen en de snelheid en de groei is ongehoord.

Zo voelt het wel inderdaad. Maar is het ook niet door de ChatGTP hype? Deze producten zijn immers al langer aanwezig, net zoals eerdere versies van ChatGTP.

Het is een perfect storm van volwassen wordende technologieën, grote R&D budgetten en steeds betere gespecialiseerde AI-chips. De ‘hype’ begon in researchland al ruim voordat ChatGPT uitkwam. Zo herinner je vast wel de Kinect: die was mogelijk gemaakt door de ontwikkelingen binnen computer vision, een veld dat aan de basis staat van image-to-X AI-tools (oa voor feature detection). Al in de jaren ’90 legden wiskundigen en informatici de basis voor machine learning in de vorm van droge papers vol lineaire algebra. Daar bedachten ze dus welke berekeningen nodig waren, maar chips waren nog niet ver genoeg ontwikkeld om die efficiënt en in enorme volumes uit te voeren. Nvidia heeft in de afgelopen jaren de ene na de andere doorbraak gehad in het ontwerpen van chips specifiek voor AI-toepassingen. Op dit moment is de Nvidia A100 vol Ampère tensor-cores ook de drijvende kracht achter Stable Diffusion. Daar komt dan nog eens bij dat alle grote spelers dollartekens in de ogen hebben. Ze zien een gigantische, onontgonnnen markt en willen daar koste wat kost een speler in zijn.

“Op dit moment is de Nvidia A100 vol Ampère tensor-cores ook de drijvende kracht achter Stable Diffusion.”

Hier wil ik wel even aan toevoegen dat om leuke plaatjes te genereren je ook met een consumer-grade grafische kaart dik prima uit de voeten kan (als je gewoon een bestaand model gebruikt.. zelf een model trainen is ietwat intensiever). Ik speel nu al enkele weken met Stable Diffusion en het is ongelofelijk wat voor prachtige afbeeldingen je kunt produceren.. en het kost echt serieus nog geen tien seconden om een 1024×1024 afbeelding te produceren van hoogwaardige kwaliteit. Wil je dat geupscaled hebben naar 2k of 4k dan ben je een minuut of zo kwijt.

Video genereren zal ongetwijfeld voor nu nog lastig zijn om ‘lokaal’ te doen vanwege de compute eisen, maar image generation met stable diffusion kan gewoon door een gemiddelde tweaker gedaan worden inmiddels.. het vereist wel een béétje hands-on werk, maar het is ‘relatief’ eenvoudig.

[Reactie gewijzigd door Ayporos op 20 maart 2023 22:49]

@BeefHazard heeft het hier over het trainen van het model. Nogal een verschil met het gebruiken van het resultaat van de training (wat inderdaad prima kan op consumer-grade hardware).

Ter informatie: het trainen van Stable Diffusion 1.4 model kostte de onderzoekers ongeveer 150.000 uren op een cluster van 256 A100’s. DALL-E2 kostte ongeveer 1 miljoen uur.

SD1.4 is getraind op een dataset van ~600 miljoen afbeeldingen. Hier is een subset van 2% (12 miljoen) van die dataset te vinden.

Dat gaat jou niet lukken met een desktopje met een 4090ti :+

[Reactie gewijzigd door RobjeDopje op 20 maart 2023 22:57]

Wellicht heb je gelijk.
Desondanks ben ik het daar niet mee eens. Hij heeft het over de ‘drijvende kracht’ achter stable diffusion.. en hoewel de initiële modellen ongetwijfeld met krachtige Nvidia accelerators tot stand zijn gekomen zie ik de user base toch net zo zeer als essentiële drijvende kracht. Zonder doelgroep geen product.. en Stable Diffusion is rete populair.. van professionele grafische ontwerpers tot hobbyisten die geen grafisch bot in hun lichaam hebben (zoals ik) maar die wel prima met een tekst prompt overweg kunnen. :)

Tijdelijk verhaal. Straks gewoon weer een cloud oplossing, dan kan je je plaatjes vanaf je mobieltje genereren net zoals dall-e. Heb je helemaal niet zo’n kaartje voor nodig.

“The cloud is just somebody else’s computer.”

Niks tijdelijk aan. Ik moet er niet aan denken afhankelijk te zijn van een server van een andere partij om mijn plaatjes te kunnen genereren.
Naarmate compute steeds betaalbaarder wordt zie je toch juist een verschuiving wég van de cloud.. tot ze weer iets nieuws bedenken wat absurd veel compute nodig heeft en dus noodgedwongen wél vanuit de cloud gehost moet worden.. totdat home-compute dat ook weer aan kan, en zo gaan we door. ;)

[Reactie gewijzigd door Ayporos op 21 maart 2023 15:59]


Nee geen hype, optimizations. Text naar video kon wel, maar was nog niet best, net als DALL-E, binnen een jaar zijn we een stuk verder en nu schijnbaar acceptabel genoeg voor release.

Nu iedereen op de bandwagon zit gaat de research heel hard en de datasets worden ook steeds groter dus er kan meer geleerd worden. Geef het 10 jaar en kunt je prompt ingeven en er komt een fullfeature 4k film uitrollen met tekst en al.

10jaar en t zit pas op 4k? Pffff ik wil op zijn minst 8k dan :P

Adobe is ook al tijden bezig om ai toe te voegen in hun software. M.b.t. photo editing, vroeger was je een half uur bezig per foto om een goede ‘natuurlijke’ digitale facelift te creeeren en nu is het binnen een minuut klaar.

Alleen goed ‘diepte’ creeren in een plaatje is nog verre van perfect.

Het is insane wat er momenteel allemaal op het gebied van AI gebeurt. De sprongen en de snelheid en de groei is ongehoord.

Ja… maar ze gewoon domme AI… Eigenlijk moet ik wel zeggen dat ze daadwerkelijk geen AI zijn, omdat ze geen bewustzijn hebben.

Benieuwd hoelang het nog duurt voor ai een goede film van 90 minuten kan maken, op basis van een spannend verhaal van chatgpt.

Creeer een goede film van ongeveer 90 minuten, die lijkt op Beverly Hills cop 3, waar de hoofdrol speler verliefd wordt op een vrouw die stiekum een grote bende leider lijkt te zijn die handelt in gestolen Autos en cocaïne. Bij voorkeur zich afspelend in Miami en Rotterdam.

Het hangt er van af wat je een “goede” film zou noemen. In de nabije toekomst zal je waarschijnlijk wel een dertien in een dozijn actiefilm kunnen genereren vanuit het niets. Ik ben zelf meer benieuwd wat gemotiveerde eenlingen met deze technologie kunnen doen. Alle ideeën die het nu niet zouden redden omdat een Hollywood-baas denkt dat er niet genoeg geld mee te verdienen valt kunnen ineens worden gerealiseerd door één persoon met een dikke computer.

hetzelfde als wat gebeurde met de muziek industrie

Alleen verbied chatgpt het maken van dit soort spannende verhalen daar wordt al op gecensureerd

Zeker. Dit gaat grotere impact hebben dan de mensheid ooit heeft gezien. Misschien wel de start van de “Great Filter” . Onze ondergang als mensheid. Wie weet.

Ik ben met een aantal mensen niet al te lang geleden een videocontent bedrijf begonnen. Zal misschien nog even duren voordat we echt op alle fronten door ai voorbij zijn, maar dat maakt deze razendsnelle ontwikkeling niet minder angstaanjagend

[Reactie gewijzigd door rickvdvulkaan op 21 maart 2023 00:45]

of je kunt er in me gaan. ai zelf gaan gebruiken, nu al kennis opdoen, en zodra het het klaar voor gebruik is je een van de eerste bent die erin springt en en bakken mee kan verdienen


ga ik wel wat mee klooien, dank

eerste prompt “police car chasing another vehicle” laten we kijken wat het doet met zo weinig info

Knap wat er kan met AI, maar waarom ziet het er allemaal zo creepy uit?

Dit komt o.a. door de uncanny valley. Waarbij als iets in de buurt komt van er menselijk uitzien, dit als eng wordt ervaren.

Ik vind deze ontwikkelingen zo enorm indrukwekkend. AI geeft mij een sterk futuristisch gevoel. En dan heb ik het nog niet eens gehad over CRISPR, kweekvlees, oprolbare schermen, drone taxis, quantum computers, etc. Het gaat allemaal erg snel.

We vergeten dat we nog maar een paar jaar geleden komen van vage kribbels die van heel ver op een kat lijken. Als we van vandaag nog 1x zo’n sprong maken, krijgen we een explosie van artificiele creativiteit.

Modellen zijn nog niet echt geoptimaliseerd op het creëeren van ‘goeie’ content, maar dat lijkt niet meer zo’n gek grote stap. (‘schrijf een script voor een film die een score van minstens zou 8.5 halen op IMDB’)

Techbedrijven worden nu een soort van ‘hoeders’ van een set van gigantische modellen, waardoor een persoon betalen om creatief te zijn iets van het verleden wordt. Affiche nodig voor mijn event? Even naar de contentgenerator waar ik een abo op heb, en in een ‘gesprekje’ van 10 minuten heb ik exact wat ik wil.

We gaan volgens mij ook erg moeten oppassen met huidige IP-wetgeving, nog los van gegenereerde content. Wat als er een bedrijf een ‘AI-goudader’ raakt en opeens 1000 innovatieve industriële processen per dag kan genereren? Hebben ze dan octrooirecht op al die processen?

UIteindelijk vind ik het wel ironisch dat het klassieke toekomstbeeld van duizenden domme robots die de creatieve ideeën van mensen uitvoeren helemaal op zijn kop wordt gezet. AI zal met de ideeën komen, wij gaan ze mogen uitvoeren.

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn

Read More

Author: Becki Fleishman

Leave a Reply